Επιλογή Σελίδας

Italy

Serie B
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60PENALDIredcard
06/01/2102veronamodena0-12-1modena(0-1)
06/01/2012nocerinapescara1-0/1-32-4y
14/01/2012livornocrotone0-1/1-12-1yylivorno(2-1)crotone(49)
14/01/2012modenareggina1-0/1-11-2/3-2/3-3yreggina(1-2)modena(53)(85)
28/01/2012nocerinalivorno0-1/2-12-2
31/01/2012crotonepescara1-0/1-11-2y
31/01/2012livornovarese1-0/1-21-3ylivorno(1-0)livorno(56)
04/02/2012juve stabialivorno1-0/1-21-2ylivorno(52)
03/03/2012pescarasassuolo0-13-2ypescara(1-1)/sassuolo(3-2)sassuolo(49)
06/03/2012modenapadova0-12-1modena(1-1)
10/03/2012cittadellapescara1-0/1-11-2y
10/03/2012crotonemodena0-1/2-12-2
10/03/2012bresciapadova1-0/1-21-2y
17/03/2012albinoleffesassuolo2-02-3
17/03/2012regginalivorno0-1/1-12-1y
24/03/2012bresciagrosseto0-1/1-12-1yy
31/03/2012pescarabari1-0/1-11-2yy
05/04/2012varesepescara0-1/1-12-1yy
06/04/2012nocerinaempoli0-12-1nocerina(2-1)
14/04/2012modenavarese0-1/1-12-1/2-2y
14/04/2012veronabari0-1/1-14-1yyverona(2-1)
21/04/2012ascolibrescia0-1/1-13-1yy
21/04/2012empolimodena1-0/1-11-3y
23/04/2012varesegrosseto1-01-3y
01/05/2012crotonecittadella0-13-1ycittadella(91)
01/05/2012empoligubbio0-12-1y
05/05/2012bresciavarese1-0/1-11-2yvarese(1-2)
12/05/2012juve stabiasampdoria1-01-2ysampdoria(67)
12/05/2012modenagrosseto0-12-1
12/05/2012regginacittadella1-0/1-12-3/3-3y
20/05/2012ascolicrotone0-1/2-12-2/3-2yycrotone(58)
20/05/2012gubbioalbinoleffe1-0/1-11-2y
20/05/2012vicenzabari0-1/2-13-1yy
26/05/2012empolicittadella0-1/1-13-2yy
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60PENALDIredcard
25/08/2012juve stabialivorno1-0/1-11-3yjuve stabia(56)
01/09/2012novaraempoli1-01-2/2-2y
01/09/2012ascolibari1-01-3
01/09/2012virtus lancianovarese0-01-0/1-2lanciano(89)/vareze(90)
09/09/2012speziabrescia0-1/1-13-1yspezia(2-1)
09/09/2012crotonecittadella0-13-1
15/09/2012vicenzaverona1-0/1-22-3yyvicenza(2-2)
15/09/2012regginamodena1-0/1-11-2/2-2reggina(2-2)
22/09/2012juve stabiavarese1-0/1-11-2yjuve stabia(1-0)
22/09/2012vicenzabrescia1-0/1-22-2y
25/09/2012grossetojuve stabia1-0/1-11-2/2-2yjuve stabia(92)
29/09/2012vicenzagrosseto0-12-1vicenza(2-1)
05/10/2012padovaverona0-1/1-12-1y
06/10/2012vareseempoli0-1/1-12-1/2-2yvarese(1-1)
14/10/2012regginalivorno1-0/1-11-3y
19/10/2012crotonenovara0-00-1/2-1yycrotone(2-1)
30/10/2012bariempoli2-02-3y
30/10/2012cesenagrosseto0-11-1/1-2/3-2yygrosseto(0-1)/cesena(1-1)(2-2)
10/11/2012cesenabrescia1-0/1-21-3ybrescia(1-2)cesena(88)
10/11/2012cittadellavicenza0-12-1/2-2y
10/11/2012crotoneempoli0-1/1-13-2yyempoli(2-2)empoli(45)/crotone(70)
10/11/2012juve stabiavirtus lanciano0-12-1juve stabia(81)
17/11/2012vicenzanovara0-12-1ynovara(80)
24/11/2012juve stabiaempoli1-01-2
01/12/2012barisassuolo0-1/2-1/2-23-2/3-3y
08/12/2012vicenzalivorno0-1/2-13-2/3-3y
12/12/2012cittadellaverona0-12-1y
14/12/2012livornoternana0-1/1-12-1
23/12/2012ternanaascoli1-01-2y
26/12/2012juve stabiacrotone0-1/1-13-1yjuve stabia(2-1)crotone(85)
26/12/2012livornosassuolo0-23-2y
30/12/2012livornojuve stabia1-01-2/2-2yjuve stabia(1-2)
30/12/2012virtus lancianopadova0-00-1/2-1yy
30/12/2012veronamodena0-1/1-13-1y
22/01/2013varesebrescia1-23-2brescia(43)
26/01/2013cesenavicenza0-1/2-13-1y
26/01/2013grossetocittadella0-1/1-13-1yygrosseto(3-1)
09/02/2013pro vercellisassuolo1-0/1-21-3ysassuolo(1-1)pro vercelli(11)(47)
09/02/2013speziaascoli0-20-3/4-3yasxoli(39)
11/02/2013empolilivorno0-1/1-12-1y
16/02/2013grossetovirtus lanciano1-01-2/2-2ylanciano(96)
16/02/2013regginapadova0-00-1/2-1yyreggina(2-1)
16/02/2013sassuolospezia1-0/1-23-2ysassuolo(2-2)
23/02/2013pro vercellibari0-12-1ybari(92)
26/02/2013ascolisassuolo1-0/1-22-4yy
26/02/2013grossetovicenza0-01-0/1-2yvicenza(1-1)
06/03/2013cesenaascoli1-0/1-11-2y
09/03/2013livornoreggina0-1/2-13-1/3-3ylivorno(1-1)
15/03/2013regginacesena1-0/1-21-2y
16/03/2013empolivirtus lanciano1-0/1-2/2-22-2
19/03/2013pro vercellibrescia1-0/1-12-3yy
24/03/2013regginajuve stabia0-1/1-12-1y
24/03/2013veronacrotone0-10-2/3-2y
28/03/2013cittadellanovara1-0/1-22-6yynovara(1-1)cittadella(30)
06/04/2013bresciacesena0-12-1
13/04/2013ascolimodena0-1/1-12-1/2-3yy
13/04/2013barivirtus lanciano0-20-3/4-3ylanciano(89)
13/04/2013novaravicenza0-1/1-13-1yynovara(2-1)
20/04/2013crotonereggina0-1/1-12-1/2-2yreggina(0-1)/crotone(1-1)(2-1)
22/04/2013veronabrescia1-24-2ybrescia(80)
27/04/2013padovanovara1-0/1-32-3/3-3y
04/05/2013cittadellareggina1-01-2
11/05/2013baricesena0-00-1/2-1y
11/05/2013pro vercellinovara1-0/1-11-2y
11/05/2013virtus lancianosassuolo1-0/1-2/2-22-2
18/05/2013grossetobari1-0/1-24-3y
19/05/2013crotonejuve stabia1-0/1-22-3/3-3yjuve stabia(32)(70)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60PENALDIredcard
31/08/2013cittadellaternana0-00-1/2-1/2-2cittadella(1-1)
08/09/2013pescaracrotone0-1/1-12-1/2-2ycrotone(0-1)(2-2)/pescara(1-1)
08/09/2013regginajuve stabia0-00-1/3-1yy
13/09/2013palermocesena0-00-1/2-1yypalermo(2-1)
14/09/2013varesepescara0-1/1-13-2y
16/09/2013ternanabrescia1-0/1-11-2yyternana(1-0)
21/09/2013empolipadova0-13-1y
24/09/2013novaracittadella0-1/2-12-2y
28/09/2013vareseternana0-12-1
04/10/2013padovavarese1-23-2ypadova(3-2)
12/10/2013speziabrescia0-01-0/1-2/2-2ycrotone (1-0)
21/10/2013sienapalermo1-0/1-22-3yypalermo(1-2)palermo(54)
25/10/2013regginapescara1-02-3ypescara(1-1)
26/10/2013ternanacrotone1-0/1-22-3yy
01/11/2013varesejuve stabia1-01-2/2-2yjuve stabia(1-2)juve(83)/varese(88)
01/11/2013crotonenovara1-0/1-11-2/2-2crotone(40)
01/11/2013pescarabrescia0-1/2-13-1/3-3brescia(84)
08/11/2013speziacesena0-1/1-12-1cesena(61)
09/11/2013regginapadova0-00-1/2-1ypadova(0-1)/reggina(2-1)
17/11/2013novaracarpi1-0/1-22-3ycapri(1-1)/novara(2-3)
17/11/2013cesenacittadella0-1/1-12-1/2-2y
17/11/2013trapaninovara0-12-1y
23/11/2013crotoneavellino1-0/1-2/3-23-2y
23/11/2013speziaempoli1-0/1-21-3y
24/11/2013palermolatina1-0/1-21-2y
29/11/2013empolibrescia0-01-0/1-2/2-2y
30/11/2013regginaspezia1-01-2y
30/11/2013varesecittadella0-1/2-12-1y
14/12/2013baricarpi1-0/1-11-2/2-2
26/12/2013padovasiena1-0/1-11-2/2-2padova(2-2)siena(87)
26/12/2013virtus lancianocarpi1-0/1-21-3yy
29/11/2013bresciatrapani0-1/1-13-2/3-3
25/01/2014carpiternana1-0/1-11-2yternana(1-1)
25/01/2014cittadellaspezia1-01-2yspezia(42)
25/01/2014juve stabiapescara0-00-1/2-1yyjuve stabia(2-1)pescara(92)
25/01/2014latinaempoli0-00-1/2-1y
25/01/2014novaraavelino0-12-1yavelino(89)
01/02/2014bresciabari0-12-1brescia(1-1)(2-1)
22/02/2014carpicesena1-0/1-11-2ycarpi(1-0)/cesena(1-2)carpi(58)
01/03/2014cittadellanovara0-01-0/1-2/2-2cittadella(1-0)/novara(1-1)(1-2)
01/03/2014regginavarese2-03-4yreggina(72)
25/03/2014regginamodena1-01-2/2-2y
29/03/2014trapanibari2-0/2-43-4ybari(2-3)bari(81)
29/03/2014varesepalermo1-0/1-11-2yvarese(85)(90)
12/04/2014modenajuve stabia1-0/1-2/2-24-2yyjuve stabia(1-1)juve stabia(89)
17/04/2014crotonevarese0-1/1-13-2yvarese(3-2)varese(59)(83)
17/04/2014bresciapadova1-0/1-21-3ybrescia(1-0)
17/04/2014carpimodena1-01-2/2-2y
17/04/2014virtus lancianoempoli0-12-1y
25/04/2014modenaternana0-01-0/1-2/2-3/3-3ternana(1-2)
03/05/2014ternanabari1-0/1-21-3ybari(1-3)ternana(38)(95)
10/05/2014trapanicittadella1-0/1-11-2yytrapani(1-0)trapani(55)
13/05/2014pescaravirtus lanciano0-1/1-12-1/2-2pescara(2-1)pescara(77)
13/05/2014speziavarese0-1/2-12-1yspezia(2-1)varese(53)
17/05/2014empolinovara0-1/2-13-1y
17/05/2014regginacesena1-0/1-11-2y
17/05/2014varesebrescia1-01-2brescia(94)varese(94)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
30/08/2014Calcio Catania Virtus Lanciano1-01-2/3-2/3-3yVirtus Lanciano(1-1)(1-2)/Calcio Catania(3-2)
7/9/2014Carpi FC AS Varese1-24-2yCarpi FC (1-1)
7/9/2014AS Cittadella AS Avellino0-1/2-13-1yAS Avellino(0-1)
7/9/2014FC Pro Vercelli Calcio Catania0-13-2yCalcio Catania(2-2)FC Pro Vercelli(30)
13/9/2014Trapani Calcio AS Cittadella0-1/1-12-1y
20/9/2014Perugia Calcio Vicenza Calcio1-0/1-22-2Perugia Calcio(1-0)
20/9/2014Latina Calcio AS Avellino1-0/1-11-2y
20/9/2014AS Cittadella Pescara Calcio1-0/1-11-2/3-2yy
27/9/2014AS Avellino Livorno Calcio0-12-1y
4/10/2014AS Cittadella Virtus Lanciano1-0/1-22-3y
24/10/2014Ternana Calcio Trapani Calcio1-0/1-11-2yTrapani Calcio(1-1)Ternana Calcio(38)
25/10/2014FC Crotone AS Cittadella0-1/1-12-1/2-2
27/10/2014Bologna FC Trapani Calcio0-1/1-12-1y
28/10/2014Brescia Calcio FC Crotone0-1/2-12-1yFC Crotone(0-1)FC Crotone(63)/Brescia Calcio(85)
1/11/2014Trapani Calcio Brescia Calcio0-13-2y
1/11/2014Livorno Calcio Bologna FC0-00-1/3-2yyLivorno Calcio(2-2)
1/11/2014FC Crotone Perugia Calcio0-12-1yFC Crotone(2-1) Perugia Calcio(81)
8/11/2014Vicenza Calcio FC Pro Vercelli0-1/1-12-1y
8/11/2014Brescia Calcio Pescara Calcio1-01-3Pescara Calcio(1-2)
15/11/2014Bologna FC Brescia Calcio1-01-2
16/11/2014Livorno Calcio FC Pro Vercelli0-13-1
21/11/2014Frosinone Calcio Livorno Calcio0-1/2-15-1yyFrosinone Calcio(3-1) Livorno Calcio(52)
29/11/2014Trapani Calcio Spezia Calcio0-00-1/3-2ySpezia Calcio(0-1)/Trapani Calcio(3-2)
29/11/2014AS Varese Vicenza Calcio1-0/1-12-3y
6/12/2014Virtus Lanciano Trapani Calcio0-1/2-12-2
13/12/2014Livorno Calcio Calcio Catania1-0/1-11-2/4-2yyCalcio Catania(1-2)
20/12/2014FC Pro Vercelli Ternana Calcio0-12-1yFC Pro Vercelli(2-1)
20/12/2014Perugia Calcio Pescara Calcio0-1/1-12-1/2-2yPerugia Calcio(1-1) Perugia Calcio(24)
24/12/2014Trapani Calcio AS Avellino0-1/1-14-1y
28/12/2014Virtus Lanciano Bologna FC0-01-0/1-2yy
28/12/2014Livorno Calcio Pescara Calcio1-0/1-11-2yPescara Calcio(1-2)
24/1/2015Virtus Entella Bologna FC1-0/1-11-2yy
24/1/2015Livorno Calcio Brescia Calcio0-1/2-14-2yy
31/1/2015Latina Calcio Livorno Calcio0-1/1-13-2yyLivorno Calcio(2-2)/Latina Calcio(3-2)Livorno Calcio(82)(85)
31/1/2015Carpi FC FC Crotone0-12-1yFC Crotone(0-1)/Carpi FC(2-1)
7/2/2015Vicenza Calcio Perugia Calcio0-13-1y
8/2/2015Frosinone Calcio Virtus Lanciano0-12-1
8/2/2015Ternana Calcio Brescia Calcio0-12-1
21/2/2015Spezia Calcio Modena FC0-1/1-13-2yySpezia Calcio (97)
21/2/2015Brescia Calcio Perugia Calcio1-01-2y
28/2/2015Virtus Lanciano AS Cittadella0-1/2-1/2-22-2AS Cittadella(0-1)
28/2/2015Calcio Catania Frosinone Calcio1-01-2y
3/3/2015Spezia Calcio FC Pro Vercelli0-2/2-25-2yyFC Pro Vercelli(0-2)/Spezia Calcio(5-2) FC Pro Vercelli(42)(52)
7/3/2015Livorno Calcio Ternana Calcio0-1/2-13-1y
7/3/2015Calcio Catania Spezia Calcio0-01-0/1-2/2-2y
7/3/2015AS Varese Bologna FC1-01-3y
14/3/2015Frosinone Calcio Virtus Entella0-2/2-23-2/3-3Virtus Entella(3-3)Frosinone Calcio(22)(95) /Virtus Entella(94)
21/3/2015Modena FC Vicenza Calcio1-0/1-11-2yy
21/3/2015AS Avellino Perugia Calcio1-01-2AS Avellino(87)
2/4/2015Pescara Calcio Brescia Calcio2-12-3yBrescia Calcio(86)
2/4/2015Latina Calcio AS Cittadella0-13-2yAS Cittadella(95)
11/4/2015FC Pro Vercelli Livorno Calcio1-0/1-2/2-23-2/3-3Livorno Calcio(3-3)Livorno Calcio(93)
11/4/2015Calcio Catania Trapani Calcio0-14-1yTrapani Calcio(0-1)Trapani Calcio(61)
28/4/2015AS Cittadella Spezia Calcio1-01-3ySpezia Calcio(1-1)
2/5/2015AS Varese Latina Calcio1-0/1-11-2yyAS Varese(55)
3/5/2015AS Avellino Pescara Calcio0-13-2yAS Avellino(1-1)
8/5/2015Livorno Calcio Virtus Entella0-00-1/2-1yLivorno Calcio(1-1) Virtus Entella(72)
16/5/2015Modena FC Ternana Calcio1-0/1-11-2yModena FC(88)
22/5/2015Vicenza Calcio Frosinone Calcio0-00-1/2-1y
26/5/2015Perugia Calcio Pescara Calcio0-01-0/1-2yyPescara Calcio(1-2)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
6/9/2015AS Bari Spezia Calcio2-0/2-22-3/4-3yySpezia Calcio(2-2)AS Bari(39)
12/9/2015Virtus Entella AC Cesena0-1/1-12-1yyAC Cesena(29)
12/9/2015FC Crotone Novara Calcio0-12-1
12/9/2015Calcio Como Livorno Calcio1-0/1-11-2Livorno Calcio(1-2)Calcio Como(64)
12/9/2015Brescia Calcio Salernitana0-12-1/2-2ySalernitana(62)
18/9/2015Livorno Calcio Brescia Calcio0-1/1-13-1y
19/9/2015Vicenza Calcio Calcio Como1-2/2-23-2/3-3Calcio Como(91)
21/9/2015Ternana Calcio Livorno Calcio2-12-3y
22/9/2015Virtus Entella Cagliari Calcio1-0/1-11-3yCagliari Calcio(1-1)(1-2)Virtus Entella (66)
26/9/2015Vicenza Calcio Pescara Calcio0-01-0/1-2/2-2yVicenza Calcio(2-2)Vicenza Calcio(90)/Pescara Calcio(90)
3/10/2015Latina Calcio AS Bari1-01-2
11/10/2015Ascoli Calcio Pescara Calcio0-00-1/3-1yyAscoli Calcio(3-1)
18/10/2015Latina Calcio Perugia Calcio0-1/2-12-1y
19/10/2015AC Cesena Spezia Calcio0-1/1-15-1yyAC Cesena(3-1)(4-1) Spezia Calcio(60)
24/10/2015Brescia Calcio Virtus Lanciano0-1/1-12-1yyBrescia Calcio(1-1) Virtus Lanciano(59)
14/11/2015Livorno Calcio Vicenza Calcio0-01-0/1-2/2-2yVicenza Calcio(74)
28/11/2015AS Avellino Perugia Calcio1-01-2y
12/12/2015AS Avellino Virtus Lanciano0-13-2yVirtus Lanciano(48)
18/12/2015Perugia Calcio Livorno Calcio0-14-1yLivorno Calcio(38)/Perugia Calcio(75)
19/12/2015Latina Calcio FC Crotone1-01-2/2-2FC Crotone(1-1)Latina Calcio(66)
23/12/2015AS Bari Brescia Calcio1-01-2Brescia Calcio(1-1)
27/12/2015Calcio Como Salernitana0-1/1-12-1yCalcio Como(2-1)Salernitana(93)
27/12/2015AC Cesena AS Avellino1-01-2yAS Avellino(82)
16/1/2016Pescara Calcio Livorno Calcio0-00-1/2-1yyLivorno Calcio(3)
16/1/2016Vicenza Calcio Modena FC0-12-1Modena FC(85)(91)
17/1/2016Brescia Calcio AC Cesena0-12-1yBrescia Calcio(2-1)AC Cesena(45)(86)
23/1/2016Trapani Calcio Latina Calcio1-0/1-11-2yTrapani Calcio(1-0)
29/1/2016AS Avellino Cagliari Calcio1-0/1-11-2yAS Avellino(25)
30/1/2016FC Crotone Perugia Calcio1-01-2y
1/2/2016Spezia Calcio Salernitana0-00-1/3-1yySpezia Calcio(2-1) Salernitana(59)
5/2/2016AS Bari FC Crotone0-12-1/2-3yyAS Bari(2-1)/FC Crotone(2-2)AS Bari(83)
6/2/2016Salernitana Pescara Calcio1-0/1-11-2/2-2Salernitana(1-0) Salernitana(43)/Pescara Calcio(62)
6/2/2016FC Pro Vercelli Brescia Calcio0-1/1-12-1y
13/2/2016AC Cesena Perugia Calcio0-00-1/2-1yyPerugia Calcio(42)
13/2/2016Virtus Lanciano Modena FC0-12-1y
15/2/2016Brescia Calcio Ascoli Calcio1-0/1-11-2/2-2Brescia Calcio(1-0)Ascoli Calcio(70)
20/2/2016FC Pro Vercelli Virtus Entella2-02-3yVirtus Entella(2-2)FC Pro Vercelli(65)(82)
20/2/2016Cagliari Calcio Pescara Calcio0-12-1y
27/2/2016Pescara Calcio Ascoli Calcio0-12-1/2-2yAscoli Calcio(72)(91)
1/3/2016Salernitana Virtus Entella0-1/1-12-1/2-2yVirtus Entella(83)
1/3/2016Ascoli Calcio Modena FC0-1/1-12-1yAscoli Calcio(1-1) Modena FC(38)
7/3/2016AC Cesena Salernitana1-0/1-11-2yAC Cesena(1-0)/Salernitana(1-1) AC Cesena(29)
12/3/2016Calcio Como AC Cesena1-01-3
12/3/2016Ascoli Calcio AS Avellino0-2/3-23-4yAS Avellino(3-4)
13/3/2016Vicenza Calcio Trapani Calcio1-0/1-21-2y Vicenza Calcio(78)
19/3/2016Novara Calcio AS Bari1-01-2yNovara Calcio(83)/AS Bari(94)
19/3/2016Latina Calcio Brescia Calcio1-01-2/2-2Latina Calcio (2-2)
26/3/2016Spezia Calcio Trapani Calcio1-01-2y
26/3/2016Modena FC Cagliari Calcio0-01-0/1-2yModena FC(64)
9/4/2016Salernitana Latina Calcio1-2/2-23-2ySalernitana(3-2) Latina Calcio(84)
9/4/2016Modena FC Trapani Calcio1-01-4yTrapani Calcio(1-1)(1-2)Modena FC(37)(64)
16/4/2016Latina Calcio Virtus Lanciano1-01-2/2-2y
19/4/2016Ternana Calcio FC Pro Vercelli0-01-0/1-2/2-2yTernana Calcio(2-2)
23/4/2016Pescara Calcio Brescia Calcio0-12-1yPescara Calcio(81)/Brescia Calcio(92)
1/5/2016Calcio Como Ternana Calcio1-0/1-11-2y
7/5/2016Vicenza Calcio Virtus Entella0-12-1yVirtus Entella(0-1)
14/5/2016Modena FC Pescara Calcio1-0/1-12-5yyModena FC(73)
20/5/2016Ternana Calcio Brescia Calcio0-1/2-13-2y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
20/9/2016Brescia Calcio Carpi FC0-1/2-12-2Brescia Calcio(52)
1/10/2016SPAL 1907 Salernitana0-1/2-13-2yySalernitana(85)
1/10/2016Frosinone Calcio Perugia Calcio1-0/1-11-2y
2/10/2016AC Cesena Latina Calcio0-1/1-12-1/2-2
15/10/2016Virtus Entella Benevento Calcio0-2/2-23-2y
16/10/2016FC Pro Vercelli Novara Calcio0-12-1
17/10/2016Trapani Calcio Ternana Calcio1-01-2/2-2Trapani Calcio(2-2)
25/10/2016Brescia Calcio Vicenza Calcio0-12-1
29/10/2016Ternana Calcio Novara Calcio0-1/3-24-3y
12/11/2016SPAL 1907 Brescia Calcio1-2/2-23-2yBrescia Calcio(1-2)Brescia Calcio(50)(93)
13/11/2016Salernitana Ternana Calcio0-2/3-24-2ySalernitana(3-2) Ternana Calcio(39)(93)
18/11/2016AS Cittadella Hellas Verona0-1/4-15-1y
3/12/2016Novara Calcio Vicenza Calcio0-1/1-12-1yyNovara Calcio(2-1) Vicenza Calcio(85)
3/12/2016AS Avellino Ascoli Calcio1-0/1-11-2yAscoli Calcio(1-2)AS Avellino(64)
5/12/2016Benevento Calcio AC Cesena0-1/1-12-1y
10/12/2016Virtus Entella Trapani Calcio0-12-1/2-2
10/12/2016SPAL 1907 Spezia Calcio0-1/1-12-1ySPAL 1907(90)
13/12/2016Ascoli Calcio Virtus Entella0-1/1-12-1yAscoli Calcio(1-1) Virtus Entella(88)
17/12/2016Spezia Calcio Perugia Calcio0-12-1yPerugia Calcio(92)
17/12/2016AS Bari AS Avellino0-12-1y
30/12/2016Novara Calcio Carpi FC0-1/2-12-1y
21/1/2017Virtus Entella Frosinone Calcio0-12-1Frosinone Calcio(41)
21/1/2017Trapani Calcio Novara Calcio0-1/1-12-1yyTrapani Calcio(1-1)
23/1/2017Perugia Calcio AC Cesena1-02-1/2-3/3-3y
28/1/2017FC Pro Vercelli Trapani Calcio1-01-3y
28/1/2017AS Avellino Virtus Entella1-0/1-11-2/2-2
4/2/2017Perugia Calcio Brescia Calcio1-0/1-11-2/3-2
11/2/2017Benevento Calcio Latina Calcio0-1/1-12-1yLatina Calcio(45)
18/2/2017AS Cittadella AS Avellino1-01-3y
24/2/2017Benevento Calcio AS Bari1-0/2-33-4yyAS Bari(1-3)
25/2/2017Ascoli Calcio AC Pisa1-0/1-32-4yy
28/2/2017Vicenza Calcio Virtus Entella1-01-2/2-2
28/2/2017AS Cittadella Trapani Calcio0-13-2yTrapani Calcio(2-2)
4/3/2017Ternana Calcio FC Pro Vercelli1-0/1-21-2yFC Pro Vercelli(1-1)Ternana Calcio(49)
11/3/2017Spezia Calcio AS Avellino0-1/1-12-1y
12/3/2017Vicenza Calcio AC Pisa0-00-1/2-1yVicenza Calcio(2-1)Vicenza Calcio(55)
18/3/2017Ascoli Calcio AS Cittadella0-00-1/2-1yyAS Cittadella(0-1)AS Cittadella(43)
26/3/2017Virtus Entella AC Cesena0-1/1-12-1yVirtus Entella(1-1)
1/4/2017Spezia Calcio Benevento Calcio1-0/1-11-3yBenevento Calcio(1-1)
1/4/2017Ascoli Calcio Carpi FC1-0/1-11-2yAscoli Calcio(83)
10/4/2017Novara Calcio Hellas Verona0-12-1/2-2
17/4/017SPAL 1907 Trapani Calcio0-12-1y
17/4/017Salernitana Latina Calcio0-12-1y
22/4/2017Latina Calcio SPAL 19071-0/1-11-2ySPAL 1907(59)
22/4/2017AS Cittadella Carpi FC0-1/2-14-1yAS Cittadella(2-1) (4-1)Carpi FC(57)(92)
24/4/2017Vicenza Calcio Novara Calcio0-1/1-13-1y
1/5/2017Hellas Verona Vicenza Calcio1-0/1-11-2/3-2yy
13/5/2017Ternana Calcio SPAL 19070-1/2-12-1y
13/5/2017FC Pro Vercelli Brescia Calcio0-1/1-12-1/2-2
18/5/2017SPAL 1907 AS Bari0-1/1-12-1y
18/5/2017Perugia Calcio Salernitana0-1/2-13-2yy
18/5/2017Ascoli Calcio Ternana Calcio1-01-2
18/5/2017AS Avellino Latina Calcio0-12-1
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
26/8/2017Cittadella Ascoli0-1/3-13-2y
26/8/2017Avellino Brescia Calcio0-12-1Brescia Calcio(0-1)Brescia Calcio(68)
9/9/2017Ascoli Novara1-0/1-11-2yy
16/9/2017Frosinone FC Bari 19081-0/1-2/2-23-2yFC Bari 1908(1-2)
19/9/2017Carpi FC Foggia Calcio1-01-3yCarpi FC(67)
23/9/2017Brescia Calcio Foggia Calcio1-01-2/2-2y
25/9/2017Palermo Pro Vercelli0-1/1-12-1yyPalermo(85)
30/9/2017Pro Vercelli Cesena1-25-2Pro Vercelli(5-2) Cesena(74)
30/9/2017Brescia Calcio Perugia Calcio0-00-1/2-1yy
30/9/2017Avellino Empoli FC0-13-2yAvellino(2-2) Empoli FC(86)
1/10/2017Foggia Calcio Novara0-1/1-12-1/2-2yFoggia Calcio(1-1)
8/10/2017FC Bari 1908 Avellino0-00-1/2-1yFC Bari 1908(2-1)
8/10/2017Cremonese Ternana Calcio1-0/1-32-3/3-3Cremonese(1-0) Ternana Calcio(83)
14/10/2017Ternana Calcio Spezia Calcio0-2/2-24-2y
14/10/2017Pro Vercelli FC Bari 19081-01-2/2-2y
14/10/2017Ascoli Venezia FC0-13-2/3-3y
15/10/2017Avellino Salernitana0-02-0/2-3yy
20/10/2017FC Bari 1908 Cittadella0-1/1-14-2yy
21/10/2017Pescara Avellino0-1/1-12-1y
24/10/2017Frosinone Ternana Calcio0-1/1-14-2yy
28/10/2017Ternana CalcioEmpoli FC0-1/2-12-1y
29/10/2017Pro Vercelli Foggia Calcio1-0/1-21-4yFoggia Calcio(1-1)Pro Vercelli(28)
3/11/2017Pescara Palermo1-0/1-22-2
4/11/2017Salernitana FC Bari 19080-1/2-12-2
4/11/2017Foggia Calcio Cremonese2-0/2-22-3yy
4/11/2017Carpi FC Ascoli0-1/2-1/2-24-2yy
4/11/2017Brescia Calcio Venezia FC0-01-0/1-2
11/11/2017Pro Vercelli Empoli FC0-1/1-12-1y
12/11/2017Cremonese Palermo1-0/1-11-2yy
2/12/2017Pescara Ternana Calcio2-02-3/3-3yPescara(56)/ Ternana Calcio(77)
2/12/2017Frosinone Cesena1-2/2-23-2/3-3Frosinone(2-2)Cesena(33)
8/12/2017Cesena Pescara0-00-1/4-2yyPescara(90)
21/12/2017Ternana Calcio Pro Vercelli0-1/3-14-3y
21/12/2017Frosinone Virtus Entella0-1/1-14-3yyVirtus Entella(4-3)
28/12/2017Virtus Entella Novara0-12-1yNovara(85)
28/12/2017Foggia Calcio Frosinone1-01-2y
20/1/2018Ascoli Cittadella1-01-2yCittadella(1-1)
21/1/2018Brescia Calcio Avellino0-1/2-12-3y
3/2/2018Novara Ascoli1-0/1-21-2y
3/2/2018Foggia Calcio Avellino0-1/1-12-1yAvellino(43)
3/2/2018Cremonese Pro Vercelli1-0/1-12-3yy
4/2/2018Cesena Ternana Calcio0-1/3-24-3y
12/2/2018Palermo Foggia Calcio0-01-0/1-2yPalermo(1-0) Palermo(69)

 

DATEHOMEAWAYO/UG/NGHT FTANYTIME 
28/8/2016Novara Calcio Trapani CalcioOG1-0/1-12-1/2-2BONUS 100 ΕΥΡΩ