Επιλογή Σελίδας

Lebanon

Premier League
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
27/9/2013Racing Beirut Al Ahed Beirut0-12-1yRacing Beirut (1-1)
29/9/2013Al Ansar Club Salam Zgharta0-1/1-12-1/2-2
19/10/2013Nejmeh Beirut Al Mabarrah0-1/2-14-2yNejmeh Beirut(3-1)
26/10/2013Al Ansar Club Al Ikhaa Al Ahli0-13-1Al Ansar Club (2-1)Al Ikhaa Al Ahli(67)
7/12/2013Racing Beirut Nejmeh Beirut1-0/1-11-2/3-2y
8/12/2013Al Ikhaa Al Ahli Al Ijtima'ih Trables0-1/1-12-1/2-2y
15/12/2013Trables SC Shabab Al Sahel0-1/2-1/2-22-2
31/1/2014Safa SC Beirut Al Mabarrah0-00-1/3-1yyAl Mabarrah(0-1)
9/2/2014Shabab Al Sahel Al Ikhaa Al Ahli1-0/1-12-3/3-3y
21/3/2014Al Ansar Club Al Ijtima'ih Trables0-24-2
28/3/2014Al Ijtima'ih Trables Nejmeh Beirut1-0/1-21-2Nejmeh Beirut(1-1)
30/3/2014Racing Beirut Al Mabarrah2-02-3y
19/4/2014Tadamon Sour Al Ijtima'ih Trables0-00-1/3-2yyAl Ijtima'ih Trables(2-2)
3/5/2014Salam Zgharta Al Ijtima'ih Trables1-23-2y
18/5/2014Nejmeh Beirut Racing Beirut1-0/1-24-3/4-4yNejmeh Beirut(77)
18/5/2014Al Ahed Beirut Safa SC Beirut1-02-0/2-4yAl Ahed Beirut(1-0)/Safa SC Beirut(2-2)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
28/9/2014Nabi Sheet Tadamon Sour0-1/1-12-1yNabi Sheet(2-1)
3/10/2014Al Ansar Club Al Ikhaa Al Ahli0-1/1-13-2yyAl Ansar Club (1-1)(3-2)/Al Ikhaa Al Ahli(2-2)Al Ansar Club (46)
5/10/2014Nabi Sheet Trables SC1-0/1-32-5yy
17/10/2014Shabab Al Sahel Nabi Sheet1-0/1-11-2y
24/10/2014Nejmeh Beirut Shabab Al Sahel0-1/1-13-1y
15/11/2014Safa SC Beirut Shabab Al Sahel0-12-1y
22/11/2014Shabab Al Ghazieh Shabab Al Sahel2-02-3y
30/11/2014Tadamon Sour Al Ikhaa Al Ahli0-1/1-12-1y
1/12/2014Shabab Al Sahel Al Ansar Club2-12-3y
5/12/2014Shabab Al Ghazieh Al Ansar Club1-0/1-11-2yy
13/12/2014Al Ahed Beirut Tadamon Sour0-1/1-13-1y
1/2/2015Shabab Al Ghazieh Nejmeh Beirut1-01-2y
7/2/2015Shabab Al Sahel Nejmeh Beirut0-00-1/3-1y
14/2/2015Racing Beirut Safa SC Beirut0-01-0/1-3yRacing Beirut (1-0)/Safa SC Beirut(1-1)(1-2)
27/2/2015Tadamon Sour Al Ahed Beirut1-0/1-11-2y
8/3/2015Shabab Al Ghazieh Nabi Sheet0-1/1-13-1yy
4/4/2015Salam Zgharta Racing Beirut0-1/1-12-1y
5/4/2015Trables SC Nejmeh Beirut1-0/1-11-2yTrables SC(1-0)
10/4/2015Shabab Al Ghazieh Racing Beirut0-1/1-12-1/2-2y
12/4/2015Safa SC Beirut Al Ansar Club1-0/1-11-3yy
2/5/2015Al Ikhaa Al Ahli Shabab Al Ghazieh0-00-1/2-1yyAl Ikhaa Al Ahli(1-1)
8/5/2015Trables SC Nabi Sheet0-1/2-13-2yTrables SC(2-1)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
17/10/2015Shabab Al Ghazieh Salam Zgharta0-1/1-12-1/2-2
18/10/2015Al Ijtima'ih Trables Al Hikma Beirut0-12-1
7/11/2015Shabab Al Sahel Salam Zgharta0-1/1-12-1y
20/11/2015Salam Zgharta Al Ansar Club0-01-0/1-2y
22/11/2015Shabab Al Sahel Al Ahed Beirut0-1/2-12-1y
5/12/2015Racing Beirut Nejmeh Beirut1-02-3y
13/12/2015Al Hikma Beirut Salam Zgharta0-1/1-12-1/2-2
20/12/2015Al Ijtima'ih Trables Al Ansar Club0-00-1/2-1/2-2y
25/12/2015Al Ahed Beirut Trables SC0-12-1Al Ahed Beirut(1-1)
26/12/2015Shabab Al Ghazieh Nabi Sheet1-02-3y
26/12/2015Nejmeh Beirut Salam Zgharta1-0/1-2/2-23-2y
27/12/2015Shabab Al Sahel Al Hikma Beirut1-2/2-26-2yy
27/12/2015Al Ansar Club Safa SC Beirut1-0/1-11-3yySafa SC Beirut(93)
3/1/2016Salam Zgharta Nabi Sheet1-01-2
3/1/2016Safa SC Beirut Al Ijtima'ih Trables0-00-1/2-1yyAl Ijtima'ih Trables(0-1)/Safa SC Beirut(2-1)
4/3/2016Al Ijtima'ih Trables Al Ahed Beirut2-1/2-32-3y
12/3/2016Al Ijtima'ih Trables Safa SC Beirut1-0/1-11-3y
13/3/2016Al Hikma Beirut Nejmeh Beirut1-0/1-11-3y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
15/10/2016Salam Zgharta Nejmeh Beirut0-1/1-12-1ySalam Zgharta(1-1)Nejmeh Beirut(83)(94)
21/10/2016Nejmeh Beirut Tadamon Sour0-13-1yNejmeh Beirut(1-1)
29/10/2016Shabab Al Sahel Al Ansar Club0-1/2-12-3yAl Ansar Club(0-1)
25/11/2016Al Ijtima'ih Trables Nabi Sheet1-0/1-21-4y
10/12/2016Nabi Sheet Salam Zgharta1-01-2
21/1/2017Nabi Sheet Racing Beirut1-01-2/2-2y
27/1/2017Al Ahed Beirut Shabab Al Sahel0-12-1
4/2/2017Trables SC Nejmeh Beirut0-12-1/3-4yTrables SC(3-3)
5/2/2017Al Ikhaa Al Ahli Nabi Sheet1-0/1-11-2y
10/2/2017Al Ijtima'ih Trables Safa SC Beirut0-23-2/3-3ySafa SC Beirut(3-3)
18/2/2017Al Ansar Club Racing Beirut1-01-2y
2/3/2017Safa SC Beirut Nejmeh Beirut1-0/1-11-2y
15/4/2017Al Ikhaa Al Ahli Trables SC1-01-2yTrables SC(45)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
15/9/2017Al Ahed Beirut Nejmeh Beirut1-0/1-22-2Nejmeh Beirut(1-1)
1/10/2017Safa SC Beirut Trables SC1-0/1-11-2y
21/10/2017Salam Zgharta Al Shabab Al Arabi0-1/1-12-1ySalam Zgharta(83)
22/10/2017Tadamon Sour Trables SC0-1/1-12-1y
27/10/2017Tadamon Sour Racing Beirut1-01-2
19/11/2017Nejmeh Beirut Salam Zgharta1-01-2
3/12/2017Nejmeh Beirut Trables SC0-13-1y
9/12/2017Trables SC Al Ikhaa Al Ahli0-13-2/3-3y
DATEHOMEAWAYO/UG/NGHT FTANYTIME