Επιλογή Σελίδας

Iran

Pro League
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
25/07/2013GOSTARESHESTEGHLAL FC1-0/1-11-2ESTEGHLAL FC(87)
02/08/2013NAFT TEHRANSABA QOM1-0/1-11-2yNAFT(43)/SABA(46)
11/08/2013NAFT TEHRANRAH AHAN0-00-1/2-1yyNAFT TEHRAN(1-1)
15/08/2013DAMASH GILANESTEGHLAL FC1-0/1-11-2y
16/08/2013FAJR SEPASISEPAHAN FC0-12-1
23/08/2013FOOLAD FCESTEGHLAL KHUZESTAN0-1/2-13-2yESTEGHLAL KHUZESTAN(32)
30/08/2013RAH AHANGOSTARESH1-01-2y
05/09/2013FAJR SEPASIDAMASH GILAN0-1/2-12-2
12/09/2013TRACTOR SAZIMALAVAN0-1/2-12-2TRACTOR SAZI(1-1)
13/09/2013MES KERMANFOOLAD FC0-1/2-12-2
20/09/2013FAJR SEPASIESTEGHLAL KHUZESTAN0-1/1-12-1y
20/09/2013SABA QOMRAH AHAN0-12-1y
20/09/2013FOOLAD FCSAIPA0-1/1-14-1yyFOOLAD FC(1-1)SAIPA(87)
17/10/2013MALAVANGOSTARESH0-12-1y
24/10/2013DAMASH GILANZOB AHAN0-1/2-15-1y
24/10/2013SABA QOMMES KERMAN0-00-1/2-1/2-2y
24/10/2013SEPAHAN FCMALAVAN1-0/1-11-2yMALAVAN(1-1)(1-2)
03/11/2013ZOB AHANRAH AHAN2-02-3ZOB AHAN(2-0)/RAH AHAN(2-2)ZOB AHAN(72)
29/11/2013SAIPADAMASH GILAN0-1/2-1/2-22-3y
13/12/2013TRACTOR SAZIZOB AHAN0-1/1-12-1/2-2TRACTOR SAZI(2-1)
11/01/2014FAJR SEPASISABA QOM1-0/1-11-2y
11/01/2014FOOLAD FCPERSEPOLIS FC0-1/1-12-1y
16/01/2014SAIPAMALAVAN1-0/1-11-3ySAIPA(1-0)
16/01/2014DAMASH GILANFAJR SEPASI1-01-2
26/01/2014SABA QOMDAMASH GILAN0-1/1-11-2/3-2yy
27/03/2014FOOLAD FCTRACTOR SAZI0-1/1-12-1yFOOLAD FC(1-1)(2-1)
27/03/2014SEPAHAN FCSAIPA0-1/1-12-1/2-2ySAIPA(0-1)
06/04/2014PERSEPOLIS FCRAH AHAN0-1/1-12-1/2-2y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
31/07/2014Rah Ahan Esteghlal Tehran1-01-2y
14/08/2014Sepahan Esfahan Esteghlal Tehran0-1/2-13-1ySepahan Esfahan(1-1)
19/08/2014Esteghlal Tehran Saipa Karaj0-1/1-11-2/3-2yySaipa Karaj(1-2)
24/08/2014Teraktor Sazi Saba Qom1-24-2yNaft Tehran(0-1)(0-2)/Saipa Karaj(4-2)
24/08/2014Saipa Karaj Naft Tehran0-00-1/2-1yy
5/9/2014Persepolis FC Teraktor Sazi1-01-3
12/9/2014Saba Qom Esteghlal Khuzestan1-01-2y
19/9/2014Gostaresh Foolad Zob Ahan1-01-2/3-2yy
25/9/2014Rah Ahan Naft M. Soleyman1-0/1-11-2/2-2y
25/9/2014Persepolis FC Esteghlal Khuzestan0-1/2-12-1yPersepolis FC (2-1)
26/9/2014Padideh Shandiz Paykan FC1-0/1-11-2y
26/9/2014Foolad Khuzestan Naft Tehran1-0/1-11-2/2-2
3/10/2014Naft M. Soleyman Foolad Khuzestan0-1/2-12-1yNaft M. Soleyman (2-1)
31/10/2014Sepahan Esfahan Esteghlal Khuzestan0-1/1-11-2/3-2yy
7/11/2014Malavan FC Zob Ahan1-01-3yMalavan FC(1-0)
7/11/2014Teraktor Sazi Esteghlal Tehran0-00-1/2-1/2-2y
23/11/2014Esteghlal Tehran Persepolis FC1-01-2Persepolis FC(84)
1/12/2014Zob Ahan Saba Qom0-1/1-13-1yy
2/12/2014Malavan FC Padideh Shandiz0-1/1-12-1/2-2y
2/12/2014Foolad Khuzestan Teraktor Sazi0-1/2-13-2yy
11/12/2014Esteghlal Khuzestan Esteghlal Tehran1-2/2-2/3-23-2/4-4yEsteghlal Khuzestan(2-2)/Esteghlal Tehran(3-3)
29/1/2015Gostaresh Foolad Saipa Karaj2-12-3yGostaresh Foolad (78)
19/2/2015Naft M. Soleyman Teraktor Sazi1-0/1-11-2yNaft M. Soleyman (1-0)
6/3/2015Zob Ahan Saipa Karaj0-1/2-14-1yZob Ahan(1-1)
8/3/2015Naft Tehran Gostaresh Foolad0-12-1yGostaresh Foolad(0-1)
3/4/2015Foolad Khuzestan Esteghlal Tehran0-12-1
12/4/2015Gostaresh Foolad Malavan FC0-1/1-13-2yyMalavan FC(3-2)
12/4/2015Sepahan Esfahan Teraktor Sazi0-12-1Sepahan Esfahan(1-1)
16/4/2015Teraktor Sazi Saipa Karaj0-12-1Teraktor Sazi(1-1)Teraktor Sazi (93)
16/4/2015Persepolis FC Sepahan Esfahan1-01-2
17/4/2015Rah Ahan Esteghlal Khuzestan1-01-2/2-2Rah Ahan(90)
10/5/2015Paykan FC Rah Ahan0-00-1/2-1/2-3yyRah Ahan(2-3)
15/5/2015Teraktor Sazi Naft Tehran0-1/2-13-1/3-3Teraktor Sazi(64)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
31/7/2015Persepolis FC Padideh Shandiz1-0/1-2/2-22-2
13/8/2015Sepahan Esfahan Persepolis FC1-0/1-2/2-24-2yySepahan Esfahan(3-2)
19/8/2015Naft Tehran Malavan FC0-1/1-13-2/3-3yMalavan FC(0-1)
20/8/2015Persepolis FC Zob Ahan1-0/1-21-2yZob Ahan(1-2)Persepolis FC (93)
16/10/2015Foolad Khuzestan Teraktor Sazi0-01-0/1-2yTeraktor Sazi(1-2)Teraktor Sazi(62)/Foolad Khuzestan(69)
21/10/2015Saba Qom Foolad Khuzestan0-12-1
20/11/2015Sepahan Esfahan Naft Tehran0-1/1-12-1ySepahan Esfahan (2-1)
30/11/2015Esteghlal Ahvaz Foolad Khuzestan1-01-2yEsteghlal Ahvaz(1-0)/ Foolad Khuzestan(1-2)
13/12/2015Foolad Khuzestan Naft Tehran1-01-2y
29/1/2016Naft Tehran Siah Jamegan1-01-2ySiah Jamegan(1-1)
18/2/2016Teraktor Sazi Sepahan Esfahan0-1/1-12-1ySepahan Esfahan(83)
31/3/2016Gostaresh Foolad Zob Ahan1-34-3yGostaresh Foolad (3-3)
10/4/2016Zob Ahan Teraktor Sazi0-01-0/1-2yyZob Ahan(1-0)
24/4/2016Siah Jamegan Teraktor Sazi0-12-1Teraktor Sazi(0-1)
30/4/2016Foolad Khuzestan Esteghlal Ahvaz0-00-1/3-2yy
8/5/2016Zob Ahan Siah Jamegan0-13-1yZob Ahan(2-1)
8/5/2016Esteghlal Tehran Teraktor Sazi1-0/1-22-3yTeraktor Sazi(93)
8/5/2016Esteghlal Ahvaz Saipa Karaj0-01-0/1-2y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
26/7/2016Foolad Khuzestan Machine Sazi0-01-0/1-2yy
5/8/2016Esteghlal Tehran Sanat Naft AC0-01-0/1-2Sanat Naft AC(1-2)
11/8/2016Esteghlal Khuzestan Naft Tehran0-1/1-12-1/2-2
10/9/2016Foolad Khuzestan Saipa Karaj0-12-1/2-2
15/9/2016Mashhad FC Saba Qom1-01-2/2-2y
15/10/2016Machine Sazi Esteghlal Khuzestan1-0/1-11-3yy
20/10/2016Teraktor Sazi Foolad Khuzestan1-0/1-11-2/2-2Foolad Khuzestan(1-2)
20/10/2016Naft Tehran Zob Ahan0-12-1Naft Tehran(1-1)
27/10/2016Machine Sazi Paykan FC1-0/1-21-4yMachine Sazi (1-0)
28/10/2016Siah Jamegan AK Naft Tehran1-0/1-11-2/2-2
1/12/2016Gostaresh Foolad Sepahan Esfahan0-1/2-12-1yGostaresh Foolad(2-!)
9/12/2016Esteghlal Tehran Teraktor Sazi1-01-2y
23/12/2016Paykan FC Foolad Khuzestan0-1/2-12-1y
11/1/2017Sanat Naft AC Saba Qom0-00-1/2-1yy
18/1/2017Sepahan Esfahan Naft Tehran0-12-1
9/2/2017Gostaresh Foolad Saipa Karaj0-00-1/2-1yySaipa Karaj(0-1)Gostaresh Foolad(49)/Saipa Karaj(91)
12/2/2017Esteghlal Tehran Persepolis FC0-1/3-13-2yEsteghlal Tehran(93)
14/2/2017Paykan FC Esteghlal Khuzestan0-24-3yPaykan FC(3-2)/Esteghlal Khuzestan(4-3)
24/2/2017Siah Jamegan AK Teraktor Sazi1-0/1-11-2y
29/4/2017Padideh Shandiz Esteghlal Tehran1-01-2y
29/4/2017Naft Tehran Saba Qom1-0/1-11-2y
4/5/2017Saba Qom Esteghlal Khuzestan1-0/1-11-2ySaba Qom(1-0)
4/5/2017Foolad Khuzestan Paykan FC1-01-2Foolad Khuzestan(1-0)/Paykan FC(1-1)(1-2)
4/5/2017Esteghlal Tehran Sepahan Esfahan0-12-1y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
27/7/2017Siah Jamegan AK Zob Ahan1-0/1-11-2/2-2y
27/7/2017Naft Tehran Sepidrood Rasht0-12-1yNaft Tehran(2-1)
28/7/2017Gostaresh Foolad Pars Jonoubi Jam1-0/1-21-4yGostaresh Foolad(1-0)/Pars Jonoubi Jam(1-1) Gostaresh Foolad(62)
17/8/2017Pars Jonoubi Jam Sanat Naft AC0-12-1y
18/8/2017Padideh Shandiz Esteghlal Khuzestan0-12-1/2-2y
22/9/2017Paykan FC Naft Tehran0-1/2-13-1yPaykan FC(2-1)
19/10/2017Sepidrood Rasht Padideh Shandiz0-1/1-12-1yy
31/10/2017Padideh Shandiz Foolad Khuzestan0-1/1-12-1/2-2y
15/11/2017Gostaresh Foolad Esteghlal Khuzestan0-1/1-12-1y
19/1/2018Naft Tehran Siah Jamegan AK0-1/2-14-1yy
DATEHOMEAWAYO/UG/NGHT FTANYTIME