Επιλογή Σελίδας

Indonesia

Super League

 

 

DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
11/1/2013Sriwijaya FC Barito Putera0-13-2y
13/1/2013Persita Tangerang Persiwa Wamena0-12-1
15/1/2013Gresik United Persidafon0-12-1y
22/1/2013Persiba Balikpapan Gresik United1-0/1-11-2yy
2/2/2013Sriwijaya FC Persija Jakarta0-1/1-14-1yy
5/2/2013Pelita Bandung Raya Persija Jakarta0-1/2-13-2y
10/2/2013Persela Lamongan Persiram Raja Ampat1-0/1-21-3yy
14/2/2013Persepam Pamekasan Persiram Raja Ampat0-1/1-12-1yy
16/2/2013Persija Jakarta Arema FC1-0/1-21-2y
23/2/2013Persiba Balikpapan Persepam Pamekasan0-1/2-13-2/3-3y
27/2/2013Persib Bandung PSPS Pekanbaru0-1/1-14-1yyPersib Bandung(4-1)
1/3/2013Gresik United Sriwijaya FC1-0/1-13-4yySriwijaya FC(2-4)/Gresik United(3-4)
6/3/2013Persepam Pamekasan Persisam Putra0-00-1/2-1/2-2yPersepam Pamekasan(1-1) Persisam Putra(65)
9/3/2013Persiba Balikpapan Persiram Raja Ampat1-0/1-11-2/2-2y
9/3/2013Sriwijaya FC Persib Bandung0-1/2-12-1y
13/3/2013Persiba Balikpapan Persidafon0-00-1/3-1yy
26/3/2013Persiram Raja Ampat Mitra Kukar0-1/2-12-2Persiram Raja Ampat(1-1)
31/3/2013Persela Lamongan Sriwijaya FC1-0/1-11-2yy
3/4/2013Persib Bandung Barito Putera1-0/1-11-2/3-2yy
21/4/2013Pelita Bandung Raya Persiwa Wamena0-12-1Pelita Bandung Raya (2-1)Persiwa Wamena(42)(90)
28/4/2013Persiram Raja Ampat Pelita Bandung Raya0-12-1y
28/4/2013Persidafon Sriwijaya FC1-01-3y
28/4/2013Persipura Jayapura Gresik United0-1/2-14-1y
28/4/2013Persepam Pamekasan Persib Bandung1-0/1-31-3y
15/5/2013Persija Jakarta Barito Putera0-13-1y
17/5/2013Pelita Bandung Raya Persiram Raja Ampat0-1/1-12-1yy
4/6/2013Persija Jakarta Persipura Jayapura0-1/2-12-3y
8/6/2013Pelita Bandung Raya Persela Lamongan1-01-2/2-2yPelita Bandung Raya (1-0)
11/6/2013Persib Bandung Pelita Bandung Raya0-1/2-14-3yy
12/6/2013Persiwa Wamena Mitra Kukar1-01-2y
15/6/2013Persiram Raja Ampat Barito Putera0-13-1
16/6/2013Persiwa Wamena Persisam Putra1-0/1-21-3y
19/6/2013Sriwijaya FC Gresik United0-1/1-12-1yy
20/6/2013Persiba Balikpapan Persipura Jayapura1-0/1-22-3/3-3yPersipura Jayapura(1-1)(1-2)Persiba Balikpapan(31)
23/6/2013Persidafon Persiram Raja Ampat1-0/1-11-2y
24/6/2013Pelita Bandung Raya Gresik United1-01-2yPelita Bandung Raya(1-0)
7/7/2013Persepam Pamekasan Persiba Balikpapan1-23-2Persepam Pamekasan(2-2)
11/7/2013Sriwijaya FC Persela Lamongan1-01-2/2-2ySriwijaya FC(1-0)(2-2)
23/7/2013Persidafon Persela Lamongan0-12-1y
28/7/2013Persisam Putra Gresik United1-0/1-11-2yPersisam Putra(1-0)/Gresik United(1-2)
11/9/2013Persidafon Arema FC1-01-2y
15/9/2013Persiwa Wamena Persib Bandung2-02-3y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
5/2/2014Persib Bandung Persita Tangerang0-00-1/2-1yPersib Bandung(2-1) Persib Bandung(79)
10/2/2014Persita Tangerang Gresik United1-23-2y
14/2/2014Putra Samarinda Persipura Jayapura0-1/1-12-1/2-2yPutra Samarinda(1-1)
19/2/2014Putra Samarinda Persepam Madura Utd0-12-1/2-2
22/2/2014Persebaya Surabaya Persiba Bantul0-1/2-14-1yPersebaya Surabaya (4-1)
25/2/2014Gresik United Barito Putera1-01-2/2-2Gresik United(1-0)
16/3/2014Persiba Bantul Mitra Kukar1-0/1-11-2y
13/4/2014Persib Bandung Arema FC0-23-2y
4/5/2014Sriwijaya FC Barito Putera1-0/1-24-2yBarito Putera(1-1)
17/5/2014Persik Kediri Barito Putera0-1/3-14-1yPersik Kediri(2-1)Barito Putera(66)
20/5/2014Persib Bandung Pelita Bandung Raya1-0/1-11-2/2-2
24/5/2014Putra Samarinda Mitra Kukar0-12-1yPutra Samarinda(89)/Mitra Kukar(94)
2/6/2014Persiba Bantul Persela Lamongan1-0/1-22-3yy
7/6/2014Persita Tangerang Semen Padang2-12-4ySemen Padang(2-1)
11/8/2014Persiba Balikpapan Persipura Jayapura0-01-0/1-2yPersipura Jayapura(1-2)
13/8/2014Persik Kediri Persita Tangerang0-1/2-13-1yyPersik Kediri(3-1)
13/8/2014Persiram Raja Ampat PSM Makassar1-0/1-11-2yPersiram Raja Ampat(73)/PSM Makassar(73)
20/8/2014Pelita Bandung Raya Persik Kediri0-1/2-13-2yPersik Kediri(3-2)Persik Kediri(92)
24/8/2014Arema FC Sriwijaya FC0-1/1-13-1yyArema FC(76)/Sriwijaya FC(77)
27/8/2014Persik Kediri Arema FC1-01-2/2-2y
5/9/2014Mitra Kukar PSM Makassar0-12-1
5/9/2014Persiba Bantul Persiba Balikpapan1-24-2yPersiba Balikpapan(0-1)(0-2)
12/10/2014Semen Padang Persela Lamongan0-1/1-14-2yy
21/10/2014Persipura Jayapura Arema FC0-1/1-12-1yPersipura Jayapura(91)/Arema FC(91)
26/10/2014Persib Bandung Mitra Kukar0-00-1/2-1Mitra Kukar(69)
30/10/2014Mitra Kukar Persebaya Surabaya2-1/2-33-3y
7/11/2014Persipura JayapuraPersib Bandung1-0/1-11-2/2-2yPersipura Jayapura(45)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
4/4/2015Arema FC Persija Jakarta1-0/1-2/3-23-4/4-4Persija Jakarta(1-1)/Arema FC(4-4)Arema FC(85)
8/4/2015Persipura Jayapura Bali United Pusam1-25-2
8/4/2015Gresik United Mitra Kukar1-23-2yMitra Kukar(85)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
30/4/2016Barito Putera Bhayangkara Surabaya1-0/1-11-2yBhayangkara Surabaya(1-1)
14/5/2016PS TNI Mitra Kukar1-0/1-31-4y
15/5/2016Barito Putera Gresik United0-1/1-13-1yyGresik United(70)
10/6/2016Mitra Kukar Pusamania Borneo0-1/2-13-2y
12/6/2016Gresik United Sriwijaya FC0-12-1y
13/6/2016Persipura Jayapura Barito Putera1-0/1-35-4y
30/6/2016Persiba Balikpapan Gresik United0-1/3-15-3yy
15/7/2016Semen Padang Sriwijaya FC0-1/1-12-1y
16/7/2016PSM Makassar Persiba Balikpapan1-01-2/3-2yyPersiba Balikpapan(23)
20/7/2016Madura United FC PSM Makassar0-00-1/4-1yyMadura United FC(1-1)(2-1)
29/7/2016Persiba Balikpapan Semen Padang0-1/1-12-1yy
31/7/2016PS TNI Arema FC0-00-1/2-1yy
8/8/2016Semen Padang Madura United FC0-1/1-13-1yySemen Padang(1-1)
12/8/2016Gresik United Persija Jakarta1-0/1-11-2/2-2
21/8/2016Barito Putera Persiba Balikpapan0-13-1y
27/8/2016Pusamania Borneo Sriwijaya FC1-01-2/2-2yPusamania Borneo(46)
2/9/2016Persela Lamongan PSM Makassar0-1/1-12-1/2-2Persela Lamongan(2-1)
19/9/2016Gresik United Barito Putera0-12-1Gresik United(1-1)
1/10/2016Persib Bandung Persiba Balikpapan0-12-1yPersib Bandung(2-1)
2/10/2016Persija Jakarta Perseru Serui0-12-1y
7/10/2016Bhayangkara Surabaya Pusamania Borneo0-1/1-12-1y
9/10/2016Persija Jakarta Barito Putera1-0/1-11-2/3-2yy
12/10/2016Persib Bandung Bhayangkara Surabaya0-00-1/2-1yPersib Bandung(2-1)
14/10/2016PS TNI Persija Jakarta0-01-0/1-2yy
17/10/2016PSM Makassar Sriwijaya FC0-00-1/2-1yPSM Makassar (1-1)
21/10/2016Pusamania Borneo PSM Makassar0-14-1yPusamania Borneo(4-1) PSM Makassar(58)/Pusamania Borneo(57)
23/10/2016Sriwijaya FC Persija Jakarta0-12-1
29/10/2016Bali United Pusam Bhayangkara Surabaya0-1/2-12-2
19/11/2016Persiba Balikpapan Persipura Jayapura1-0/1-11-4yyPersipura Jayapura(1-1)
28/11/2016Sriwijaya FC Barito Putera0-1/1-12-1/2-2y
1/12/2016Madura United FC Semen Padang0-00-1/2-1yy
2/12/2016Persipura Jayapura Bhayangkara Surabaya0-1/1-12-1yyPersipura Jayapura(2-1)
4/12/2016Persela Lamongan Madura United FC0-1/2-12-1y
6/12/2016Bhayangkara Surabaya Semen Padang0-1/1-12-1/2-2y
7/12/2016Mitra Kukar Persipura Jayapura1-0/1-11-2y
8/12/2016Arema FC Sriwijaya FC0-1/2-13-2ySriwijaya FC(3-2)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
15/4/2017Barito Putera Mitra Kukar0-12-1y
4/5/2017Perseru Serui PSM Makassar1-0/1-11-2yyPSM Makassar(97)
7/5/2017Bhayangkara Surabaya Gresik United0-1/1-12-1yBhayangkara Surabaya (1-1)
10/5/2017Mitra Kukar Bali United Pusam0-12-1y
20/5/2017Persib Bandung Pusamania Borneo0-1/2-12-2
1/6/2017Persela Lamongan Sriwijaya FC0-00-1/2-1yyPersela Lamongan(1-1)
2/6/2017Mitra Kukar PS TNI0-1/2-15-3yyPS TNI(0-1)PS TNI(79)
3/6/2017Barito Putera Semen Padang0-1/1-13-1y
8/6/2017Semen Padang PSM Makassar0-1/1-12-1yy
7/7/2017Arema FC Sriwijaya FC1-0/1-11-2/3-2yySriwijaya FC(1-1)Sriwijaya FC(71)
12/7/2017Gresik United Arema FC2-12-3
13/7/2017Persiba Balikpapan PSM Makassar0-1/1-12-1/2-2yPSM Makassar(89)
13/7/2017Bhayangkara Surabaya Madura United FC0-12-1
14/7/2017Sriwijaya FC PS TNI0-00-1/2-1y
15/7/2017Mitra Kukar Persib Bandung0-1/1-12-1yMitra Kukar(1-1)
18/7/2017PS TNI Gresik United0-12-1
19/7/2017Sriwijaya FC Bali United Pusam0-1/1-12-1/2-2y
23/7/2017Persiba Balikpapan Persela Lamongan0-1/1-12-1/2-2y
30/7/2017Sriwijaya FC Persipura Jayapura0-12-1/2-2
6/8/2017Persiba Balikpapan Perseru Serui0-1/2-12-1y
21/8/2017Persela Lamongan Mitra Kukar1-02-1/2-3yyMitra Kukar(2-3)
23/8/2017Barito Putera Arema FC1-01-2y
24/8/2017Semen Padang Bali United Pusam1-01-3yBali United Pusam(1-2)
3/9/2017Mitra Kukar Madura United FC0-12-1
8/9/2017Mitra Kukar Persija Jakarta1-01-2yMitra Kukar(1-0)
15/9/2017Semen Padang Bhayangkara Surabaya1-01-2yBhayangkara Surabaya(85)
17/9/2017Gresik United Barito Putera0-1/2-12-1y
17/9/2017Sriwijaya FC PSM Makassar1-03-4y
25/9/2017Semen Padang Barito Putera1-01-2y
29/9/2017Bhayangkara Surabaya Bali United Pusam1-0/1-23-2yBali United Pusam(1-1)
1/10/2017Persiba Balikpapan Persib Bandung0-12-1/2-2yPersib Bandung(59)
7/10/2017Gresik United Mitra Kukar2-12-4y
14/10/2017Perseru Serui Sriwijaya FC2-12-3yPerseru Serui(1-0)
15/10/2017PSM Makassar Persib Bandung0-1/1-12-1y
16/10/2017Persiba Balikpapan Bali United Pusam1-01-2/3-2yy
20/10/2017Bali United Pusam PS TNI0-1/2-12-1yyPS TNI(0-1)
28/10/2017Pusamania Borneo Persija Jakarta0-01-0/1-2yy
29/10/2017Persipura Jayapura Arema FC0-13-1Arema FC(0-1)
29/10/2017Persiba Balikpapan Madura United FC0-1/2-13-4yMadura United FC(64)
29/10/2017Barito Putera PSM Makassar1-0/1-11-2/2-2y
4/11/2017PS TNI Persipura Jayapura0-00-1/2-1yy
5/11/2017Persela Lamongan Persiba Balikpapan0-1/1-12-1/2-2y
12/11/2017Bhayangkara Surabaya Persija Jakarta1-0/1-11-2yPersija Jakarta(57)
DATEHOMEAWAYO/UG/NGHT FTANYTIME 
14/8/2016Sriwijaya FC Arema FCBONUS 100 ΕΥΡΩ