Επιλογή Σελίδας

France

Ligue 2
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
14/01/2012clermontamiens0-1/1-12-1y
28/01/2012clermontbastia0-1/1-12-1yclermont(9)/bastia(51)
04/02/2012chatearouxclermont0-12-1clermont(0-1)/chatearoux(2-1)clermont(84)
04/02/2012guingampreims1-0/1-11-2/2-3yy
17/02/2012sedantroues0-01-0/1-2yy
17/02/2012toursclermont0-00-1/2-1yclermont(82)
24/02/2012monacolaval0-1/1-12-1y
27/02/2012reimssedan1-0/1-21-2y
06/03/2012angersmonaco1-0/1-21-2ymonaco(84)/angers(92)
16/03/2012bastiaamiens0-1/2-12-1y
16/03/2012metztroues1-01-2/2-2ymetz(2-2)
16/03/2012sedanangers1-0/1-11-2/2-2
16/03/2012nantesboulogne1-0/1-2/2-23-2/3-3yboulogne(3-3)
23/03/2012trouesclermont1-0/1-11-2/3-2yytroues(3-2)
30/03/2012chatearouxamiens0-1/1-14-1yamiens(47)
30/03/2012clermontle havre0-12-1y
06/04/2012arlestours1-0/1-11-2/2-2
06/04/2012lavalsedan0-1/1-15-1yysedan(0-1)
06/04/2012lensle mans0-01-0/1-3yy
13/04/2012clermontangers1-01-2clermont(86)
20/04/2012amiensistres0-01-0/1-2yamiens(1-0)/istres(1-1)
01/05/2012monacoistres0-01-0/1-2/3-2yy
01/05/2012reimsboulogne1-01-2/3-2yy
11/05/2012bastianantes0-1/2-12-1y
18/05/2012boulognemonaco1-0/1-11-2yymonaco(70)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
27/07/2012le havrearles1-01-2
03/08/2012toursniort1-01-2/2-2y
04/08/2012caenauxerre0-1/2-13-1y
10/08/2012clermontnimes0-1/1-12-1y
10/08/2012monacoistres0-2/2-23-2y
17/08/2012sedannimes0-1/2-1/2-22-3ysedan(90)
18/08/2012guingampmonaco1-01-2y
31/08/2012dijonajaccio0-12-1
14/09/2012sedanlaval1-01-3
21/09/2012lavalcaen1-0/1-21-2y
21/09/2012le mansniort0-12-1/2-2yle mans(1-1)
22/09/2012guingampauxerre1-0/1-21-3/4-3y
05/10/2012le havreauxerre0-1/1-12-1yyle havre(1-1)auxerre(45)
29/10/2012lensclermont1-0/1-22-2
02/11/2012clermontguingamp1-0/1-11-2yguingamp(1-2)clermont(80)
11/12/2012auxerreniort1-24-2y
11/12/2012lavalangers1-0/1-11-4yy
14/12/2012arlestours0-1/1-12-1/2-2y
15/12/2012nantescaen0-1/2-12-1y
21/12/2012lavalle havre1-01-2y
21/12/2012nimesniort0-00-1/3-1y
11/101/2013ajaccioistres0-13-2y
26/01/2013monacoguingamp1-0/1-11-2/2-2yguingamp(1-0)
01/02/2013guingampniort0-1/2-1/2-24-3y
01/02/2013lavalauxerre2-0/2-23-2/4-5yy
05/02/2013guingampangers0-00-1/2-1yyangers(81)
08/02/2013auxerretours1-23-2
11/02/2013angerslens0-11-2/3-2yangers(85)
15/02/2013toursclermont0-12-1ytours(45)/clermont(90)
15/02/2013lenschateauroux0-2/3-24-3yylens(1-2)
15/02/2013ajaccionimes1-0/1-12-1/2-3yyajaccio(2-1)
16/02/2013guingampnantes0-12-1
22/02/2013auxerreguingamp0-1/1-12-1yauxerre(2-1)
22/02/2013niortle mans2-02-3yle mans(2-2)niort(73)
01/03/2013arlesauxerre0-12-1y
08/03/2013angersdijon1-0/1-11-3/3-3yangers(2-3)
15/03/2013arlessedan1-01-2/2-2sedan(2-2)
18/03/2013dijonnantes0-13-1y
29/03/2013chatearouxangers0-12-1/2-3y
05/04/2013istreslaval0-1/1-12-1/2-2yistres(1-1)/laval(2-2)
12/04/2013lavalarles1-0/1-21-3yylaval(1-0)
12/04/2013le mansistres1-0/1-11-2y
12/04/2013sedanajaccio0-1/1-14-1y
03/05/2013ajacciole mans1-0/1-31-3yajaccio(71)(72)
10/05/2013auxerreangers0-1/1-12-1/2-2
10/05/2013istresdijon1-0/1-22-3y
10/05/2013lavalajaccio1-01-2y
17/05/2013dijonarles1-0/1-12-3yyarles(1-1)
17/05/2013le havrelaval1-0/1-21-2y
24/05/2013sedanangers1-01-2/2-2y
24/05/2013toursmonaco1-01-2y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
02/08/2013chatearouxbrestois0-12-1/2-3/3-3y
02/08/2013nimescreteil1-0/1-12-3yy
09/08/2013lavalcaen1-0/1-11-2y
16/08/2013clermontlaval0-1/1-12-1yclermon(40)/laval(40)
16/08/2013dijonangers1-0/1-11-3yangers(1-2)
17/08/2013lensauxerre0-1/3-14-1y
13/09/2013arlescaen0-23-2ycaen(86)
13/09/2013metznimes1-01-2/2-2
14/09/2013le havrelens0-1/4-16-2yy
24/09/2013clermontcaen0-01-0/1-2/2-2ycaen(1-1)
27/09/2013brestoiscreteil1-01-2y
30/09/2013lensmetz0-1/1-13-2yy
05/10/2013nimescaen0-1/2-12-1y
18/10/2013dijontroues0-12-1
18/10/2013nancyclermont0-1/1-13-2yy
26/10/2013caennancy1-0/1-11-2yy
01/11/2013lavalcreteil0-1/1-15-1yy
08/11/2013le havreangers0-01-0/1-2yle havre(1-0)
22/11/2013istresnimes0-1/3-14-2yy
25/11/2013auxerrecaen0-2/2-23-2yyauxerre(80)
13/12/2013lavalchateauroux0-12-1/2-2y
13/12/2013toursmetz0-1/2-14-2yy
10/01/2014lavalnimes1-0/1-11-3y
11/01/2014creteilchateauroux1-0/1-23-2y
17/01/2014nimesauxerre0-1/1-12-1/2-2ynimes(1-1)
24/01/2014bastiaistres1-0/1-11-2/2-2y
24/01/2014creteilcaen1-0/1-21-2caen(1-1)
25/01/2014tourschateauroux0-1/2-15-2chat(3-2)/tours(5-2)
31/01/2014istrescreteil0-1/1-11-2/3-2yy
07/02/2014bastiachateauroux1-01-4y
10/02/2014toursnancy1-01-3y
21/02/2014lavalistres0-1/3-23-4yy
28/02/2014caenclermont0-12-1
28/02/2014brestoislaval0-12-1y
28/02/2014dijoncreteil1-0/1-22-2creteil(1-1)
07/03/2014auxerredijon0-12-1/2-2
14/03/2014dijonle havre1-0/1-21-2y
04/04/2014toursauxere1-0/1-11-2/2-2ytours(2-2)auxere(67)
07/04/2014metzistres0-1/1-12-1yistres(59)
11/04/2014istrescaen0-1/2-12-3y
14/04/2014dijonmetz0-1/1-12-1/2-2dijon(2-1)dijon(53)/metz(68)
25/04/2014lavalniort1-0/1-22-4ylaval(6)
25/04/2014tourstroues0-01-0/1-2yy
06/05/2014angersnimes1-0/1-22-3y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
4/08/2014Stade Brestois Clermont Foot0-12-1yStade Brestois(1-1)
15/08/2014LB Châteauroux Clermont Foot0-13-2
15/08/2014Nîmes Olympique Dijon FCO0-1/1-12-1/2-2
22/08/2014Clermont Foot Gazélec Ajaccio0-02-0/3-4yy
30/08/2014Tours FC Angers SCO1-01-2
19/9/2014US Créteil-Lusitanos Clermont Foot0-12-1/2-2y
19/9/2014Stade Laval Angers SCO0-1/1-13-2yyStade Laval(2-1)
26/9/2014Chamois Niortais Angers SCO0-12-1y
17/10/2014Tours FC Nîmes Olympique0-01-0/1-2yy
24/10/2014AC Ajaccio Valenciennes FC0-1/1-12-1yyValenciennes FC(49)
24/10/2014LB Châteauroux Tours FC0-12-1y
27/10/2014AS Nancy Le Havre AC0-12-1
7/11/2014AC Ajaccio Troyes AC0-12-1
7/11/2014Nîmes Olympique Chamois Niortais1-23-2y
7/11/2014Tours FC AJ Auxerre0-1/2-12-3
10/11/2014AS NancyUS Créteil-Lusitanos0-1/1-13-1yy
27/11/2014Nîmes Olympique Le Havre AC1-0/1-12-3/3-3y
19/12/2014Tours FC Le Havre AC0-1/2-13-2y
19/12/2014Stade Laval Valenciennes FC0-1/1-13-1y
23/1/2015Dijon FCO Nîmes Olympique2-0/2-24-5yyNîmes Olympique(2-2)
6/2/2015Valenciennes FC AJ Auxerre1-01-2
9/2/2015AS Nancy Stade Brestois0-12-1y
27/2/2015Le Havre AC AC Ajaccio0-12-1yAC Ajaccio(0-1)Le Havre AC(10)
6/3/2015FC Sochaux Tours FC0-12-1yFC Sochaux(22)
13/3/2015Le Havre AC US Orléans0-1/1-13-1y
13/3/2015LB Châteauroux AC Arles-Avignon1-01-2
13/3/2015Clermont Foot Dijon FCO1-0/1-32-5yyClermont Foot(2-5) Dijon FCO(72)
20/3/2015Nîmes Olympique Tours FC0-1/1-13-2y
3/4/2015AJ Auxerre Nîmes Olympique0-13-1y
10/4/2015FC Sochaux US Créteil-Lusitanos0-12-1yFC Sochaux(2-1)
28/4/2015AC Ajaccio US Orléans2-02-3y
28/4/2015US Créteil-Lusitanos Stade Brestois0-1/1-12-1y
28/4/2015Troyes AC Angers SCO0-12-1yTroyes AC(1-1) Troyes AC(49)
1/5/2015FC Sochaux Chamois Niortais2-0/2-22-3y
2/5/2015Nîmes Olympique Troyes AC1-0/1-11-2y
15/5/2015Stade Laval Clermont Foot0-13-1y
15/5/2015AC Arles-Avignon US Orléans0-1/2-14-1yyAC Arles-Avignon(2-1)US Orléans(44)
22/5/2015Valenciennes FC Gazélec Ajaccio0-12-1y
22/5/2015US Créteil-Lusitanos Tours FC1-0/1-11-4yUS Créteil-Lusitanos(60)
22/5/2015Troyes AC LB Châteauroux0-1/1-14-1y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
7/8/2015Évian Thonon Gaillard Clermont Foot0-1/1-12-1/2-2y
21/8/2015US Créteil-Lusitanos FC Metz1-01-2yFC Metz(1-2)
21/8/2015Stade Laval Red Star FC930-12-1
28/8/2015Clermont Foot AS Nancy0-01-0/1-2yy
28/8/2015Bourg-Péronnas FC Sochaux0-1/1-12-1yFC Sochaux(0-1)
28/8/2015AC Ajaccio Tours FC1-01-2
18/9/2015Dijon FCO Le Havre AC0-12-1y
25/9/2015FC Metz Nîmes Olympique1-01-2
2/10/2015Clermont Foot Bourg-Péronnas1-01-2/3-2yyClermont Foot(1-0) (3-2) Bourg-Péronnas(85)
17/10/2015Dijon FCO Évian Thonon Gaillard1-0/1-11-3yyDijon FCO(1-0)/Évian Thonon Gaillard(1-1)
23/10/2015Le Havre AC FC Sochaux0-1/1-12-1y
26/10/2015Clermont Foot RC Lens0-12-1/2-2yClermont Foot(59)/RC Lens(87)
30/10/2015US Créteil-Lusitanos Nîmes Olympique0-01-0/1-2yyUS Créteil-Lusitanos (47)
31/10/2015Dijon FCO Stade Brestois0-13-1y
6/11/2015AJ Auxerre RC Lens0-01-0/1-2yy
24/11/2015Valenciennes FC Nîmes Olympique0-12-1/2-2yValenciennes FC(45)
27/11/2015Nîmes Olympique Tours FC0-12-1
28/11/2015AS Nancy Le Havre AC0-1/1-13-1y
11/12/2015AJ Auxerre FC Sochaux0-12-1y
18/12/2015US Créteil-Lusitanos Chamois Niortais1-0/1-12-1/2-3yUS Créteil-Lusitanos(82)
18/12/2015Stade Brestois Clermont Foot1-01-2y
9/1/2016Red Star FC93 RC Lens0-01-0/1-2yyRed Star FC93(67)(89)
15/1/2016Stade Laval AJ Auxerre0-14-1y
15/1/2016Nîmes Olympique Clermont Foot0-1/3-26-2y
15/1/2016FC Sochaux Chamois Niortais2-12-3y
18/1/2016Valenciennes FC FC Metz0-1/1-12-1y
22/1/2016FC Metz US Créteil-Lusitanos0-12-1y
22/1/2016AS Nancy Nîmes Olympique1-0/1-2/2-23-4yy
25/1/2016AC Ajaccio Stade Brestois0-1/1-12-1yStade Brestois(58)
29/1/2015AS Nancy Clermont Foot0-00-1/3-1yyClermont Foot(88)
5/2/2016FC Sochaux Red Star FC931-01-2y
12/2/2016Red Star FC93 Évian Thonon Gaillard0-00-1/2-1/2-2yÉvian Thonon Gaillard(2-2)Red Star FC93(94)
19/2/2016AS Nancy Paris FC0-13-2yParis FC(0-1)/AS Nancy(1-2) Paris FC(43)(55)
26/2/2016Bourg-Péronnas Clermont Foot1-0/1-11-2yBourg-Péronnas(74)
26/2/2016AC Ajaccio AS Nancy0-1/1-12-1y
4/3/2016Le Havre AC Valenciennes FC0-1/2-13-2yy
4/3/2016Stade Brestois US Créteil-Lusitanos0-1/1-12-1y
7/3/2016Clermont Foot FC Metz0-1/1-12-1y
11/3/2016FC Metz AC Ajaccio1-23-2FC Metz (42)
18/3/2016Paris FC FC Metz0-01-0/1-2yy
8/4/2016AC Ajaccio Red Star FC931-01-2yAC Ajaccio(1-0)/Red Star FC93(1-1)
9/4/2016Clermont Foot Dijon FCO1-02-3y
15/4/2016Valenciennes FC Clermont Foot1-0/1-11-2yValenciennes FC(1-0)
15/4/2016Stade Laval Évian Thonon Gaillard0-00-1/2-1y
16/4/2016Le Havre AC AS Nancy1-01-3yLe Havre AC(1-0)
29/4/2016Tours FC Chamois Niortais1-01-2
29/4/2016FC Sochaux AJ Auxerre1-02-3y
6/5/2016Red Star FC93 Dijon FCO0-1/2-13-2yDijon FCO(79)
6/5/2016Paris FC Valenciennes FC1-01-4y
6/5/2016FC Metz Tours FC0-1/1-12-1y
6/5/2016Chamois Niortais US Créteil-Lusitanos1-0/1-2/3-24-2yChamois Niortais (2-2)US Créteil-Lusitanos(30) (71)
6/5/2016AJ Auxerre Le Havre AC1-0/1-11-3yy
13/5/2016Valenciennes FC Chamois Niortais2-0/2-22-3/3-3yValenciennes FC(46)
13/5/2016Évian Thonon Gaillard Nîmes Olympique0-1/1-14-1yyÉvian Thonon Gaillard (1-1)Nîmes Olympique(23)/Évian Thonon Gaillard(64)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
5/8/2016Stade Brestois US Orléans0-1/1-12-1yy
5/8/2016RC Lens Tours FC1-0/1-11-2/2-2RC Lens(29)
19/8/2016AC Ajaccio Bourg-Péronnas0-1/1-13-1yBourg-Péronnas(0-1)/AC Ajaccio(3-1)
26/8/2016Nîmes Olympique Amiens SC2-12-3Nîmes Olympique(87)
26/8/2016Clermont Foot AC Ajaccio0-12-1
9/9/2016Stade Laval US Orléans0-1/1-13-1y
9/9/2016AC Ajaccio Red Star FC931-01-2Red Star FC93(1-2)
10/9/2016Le Havre AC Valenciennes FC1-0/1-22-2Le Havre AC993)
16/9/2016Bourg-Péronnas Le Havre AC0-1/1-12-1y
20/9/2016RC Lens US Orléans1-24-2yyRC Lens(1-1)
20/9/2016Nîmes Olympique Troyes AC0-01-0/1-2yyTroyes AC(1-1)Troyes AC(44)/Nîmes Olympique(81)
26/9/2016Stade Brestois Stade Reims0-00-1/2-1y
1/10/2016Strasbourg Valenciennes FC1-0/1-22-4Strasbourg(2-3) Strasbourg(18)(45)
14/10/2016Valenciennes FC Chamois Niortais0-00-1/3-1
14/10/2016Red Star FC93 Nîmes Olympique1-0/1-2/2-22-3/3-3
15/10/2016Stade Brestois Strasbourg0-1/1-12-1Stade Brestois(1-1)Strasbourg(87)
28/10/2016Valenciennes FC Nîmes Olympique1-02-3
28/10/2016AC Ajaccio Stade Laval1-0/1-11-3
18/11/2016Valenciennes FC Bourg-Péronnas1-0/1-11-2/3-2/3-3Bourg-Péronnas(3-3)
18/11/2016US Orléans Nîmes Olympique0-12-1y
18/11/2016Clermont Foot Gazélec Ajaccio0-1/1-13-1yyClermont Foot(45)/Gazélec Ajaccio(45)
16/12/2016Stade Laval Amiens SC0-12-1/2-2Stade Laval(90)
13/1/2017Troyes AC AC Ajaccio1-0/1-11-2y
14/1/2017Amiens SC Strasbourg2-1/2-3/3-34-3yAmiens SC(2-1)/Strasbourg(2-3)
20/1/2017FC Sochaux Clermont Foot2-02-3/3-3
27/1/2017Nîmes Olympique Strasbourg1-01-2/2-2y
27/1/2017Bourg-Péronnas AC Ajaccio1-01-2/3-2yy
28/1/2017Amiens SC RC Lens0-12-1RC Lens(0-1)
3/2/2017Chamois Niortais Bourg-Péronnas0-13-2Chamois Niortais(3-2)
7/2/2017US Orléans Stade Laval0-00-1/2-1yyUS Orléans(1-1)
10/2/2017Chamois Niortais Troyes AC0-1/1-13-2yyTroyes AC(59)
13/2/2017RC Lens Clermont Foot0-00-1/3-1yy
17/2/2017Bourg-Péronnas Tours FC1-23-2Tours FC(1-2)/Bourg-Péronnas(2-2)
21/2/2017Strasbourg Tours FC1-24-2y
24/2/2017Stade Laval Bourg-Péronnas1-02-4yBourg-Péronnas(1-1)/Stade Laval(2-2)
3/3/2017Red Star FC93 RC Lens1-02-1/2-3yy
3/3/2017AJ Auxerre Stade Reims0-01-0/1-2yStade Reims(1-2)
13/3/2017RC Lens FC Sochaux0-00-1/2-1y
17/3/2017Bourg-Péronnas Troyes AC1-0/1-32-4yBourg-Péronnas(1-0) Bourg-Péronnas(42)/ Troyes AC(93)
31/3/2017Gazélec Ajaccio Bourg-Péronnas1-02-3
7/4/2017FC Sochaux Chamois Niortais1-0/1-11-2/2-2yChamois Niortais(70)
14/4/2017Tours FC FC Sochaux0-1/2-13-1y
14/4/2017Stade Laval Stade Reims1-25-2yStade Laval(3-2)
17/4/2017Strasbourg AC Ajaccio0-1/2-14-2yy
21/4/2017Stade Laval Strasbourg1-01-2y
21/4/2017Red Star FC93 Bourg-Péronnas0-1/2-14-1yRed Star FC93(2-1)
21/4/2017FC Sochaux Gazélec Ajaccio1-01-2
22/4/2017Stade Brestois Amiens SC0-1/1-12-1/2-3
28/4/2017Amiens SC AC Ajaccio0-00-1/2-1yy
5/5/2017FC Sochaux Amiens SC1-0/1-11-2y
5/5/2017AJ Auxerre Troyes AC0-1/2-12-3y
6/5/2017Stade Brestois Nîmes Olympique1-0/1-12-3y
12/5/2017Chamois Niortais Strasbourg0-1/1-12-1/2-2yStrasbourg(0-1)Chamois Niortais(76)
19/5/2017Stade Laval Nîmes Olympique1-01-2yNîmes Olympique(1-2)
19/5/2017FC Sochaux Troyes AC2-02-3y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
28/7/2017Stade Brestois LB Châteauroux1-02-3Stade Brestois(2-0)/LB Châteauroux(2-1)
4/8/2017RC Lens Nîmes Olympique1-01-2
4/8/2017Le Havre AC AJ Auxerre0-14-1AJ Auxerre(57)(78)
19/8/2017RC Lens Stade Brestois1-0/1-12-4yyRC Lens(2-3)
25/8/2017Stade Brestois AS Nancy-Lorraine0-12-1
16/9/2017FC Sochaux Stade Reims1-0/1-12-4yyFC Sochaux(1-0)(2-3) FC Sochaux(81)
19/9/2017AS Nancy-Lorraine Bourg-Péronnas0-12-1AS Nancy-Lorraine(2-1)
29/9/2017US Orléans Valenciennes FC3-13-4y
2/10/2017Le Havre AC FC Lorient0-1/2-13-2y
20/10/2017US Orléans FC Lorient1-01-2y
20/10/2017Paris FC Valenciennes FC0-1/1-13-2y
20/10/2017AJ Auxerre US Quevilly0-12-1US Quevilly(0-1)/AJ Auxerre(2-1)
3/11/2017Tours FC Bourg-Péronnas1-2/2-23-2y
17/11/2017Bourg-Péronnas Valenciennes FC1-0/1-11-3y
18/11/2017FC Lorient Stade Brestois0-1/1-14-2yy
28/11/2017FC Sochaux Valenciennes FC0-1/1-13-1yyFC Sochaux(2-1)
28/11/2017Clermont Foot Stade Brestois1-01-2
8/12/2017Tours FC AS Nancy-Lorraine0-01-0/1-2yAS Nancy-Lorraine(1-2)
8/12/2017Paris FC RC Lens0-1/1-12-1/2-2yRC Lens(2-2)RC Lens(59)
8/12/2017FC Lorient FC Sochaux0-00-1/2-1yyFC Sochaux(83)
8/12/2017Chamois Niortais Stade Reims1-01-2y
8/12/2017AJ Auxerre LB Châteauroux1-01-2y
11/12/2017Nîmes Olympique Clermont Foot0-1/2-13-1yClermont Foot(21)(45)
16/12/2017Stade Reims Valenciennes FC0-1/3-15-1y
12/1/2018Valenciennes FC LB Châteauroux1-01-2y
16/1/2018LB Châteauroux FC Lorient0-1/1-13-1yy
16/1/2018Bourg-Péronnas US Quevilly1-0/1-12-1/3-5yyBourg-Péronnas(1-0)/ US Quevilly(2-3)
26/1/2018Gazélec Ajaccio Bourg-Péronnas1-01-2
26/1/2018Chamois Niortais Valenciennes FC1-01-2y
27/1/2018Le Havre AC Nîmes Olympique0-1/1-12-1yLe Havre AC(1-1) Nîmes Olympique(91)
9/2/2018Tours FC Paris FC1-01-2
9/2/2018LB Châteauroux Bourg-Péronnas0-1/2-13-1y
9/2/2018Chamois Niortais US Orléans1-0/1-22-3yUS Orléans(1-1)
9/2/2018AS Nancy-Lorraine US Quevilly1-01-2yUS Quevilly(69)
9/2/2018AC Ajaccio FC Lorient1-23-2y
16/2/2018Gazélec Ajaccio Stade Reims1-0/1-21-2y
16/2/2018FC Sochaux Le Havre AC1-23-2y
16/2/2018Bourg-Péronnas AS Nancy-Lorraine1-0/1-11-2/3-2yyBourg-Péronnas(27)
17/2/2018FC Lorient AJ Auxerre1-0/1-11-3y
DATEHOMEAWAYO/UG/NGHT FTANYTIME