Επιλογή Σελίδας

Bosnia

Premier League
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
11/8/2013NK Travnik Radnik Bijeljina1-0/1-11-2/2-2y
17/8/2013Radnik Bijeljina Vitez FIS0-12-1
17/8/2013Olimpik Sarajevo Mladost V. Obarska0-1/1-12-1y
18/8/2013Siroki Brijeg Rudar Prijedor0-12-1/2-3/3-3y
25/8/2013Mladost V. Obarska Borac Banja Luka2-12-3y
14/9/2013Vitez FIS Siroki Brijeg0-1/1-12-1ySiroki Brijeg(8)
21/9/2013Olimpik Sarajevo Zvijezda Gradacac2-1/2-22-3yOlimpik Sarajevo(65)
25/9/2013FK Zeljeznicar Leotar Trebinje0-1/4-14-1y
28/9/2013Celik Zenica FK Zeljeznicar0-1/1-12-1/2-2yFK Zeljeznicar(45)
5/10/2013Vitez FIS Mladost V. Obarska0-1/1-12-1yyMladost V. Obarska(0-1)
19/10/2013Celik Zenica Zrinjski Mostar1-01-2/3-2yyZrinjski Mostar(53)
2/11/2013Vitez FIS Zvijezda Gradacac0-1/2-13-1yZvijezda Gradacac(0-1)/Vitez FIS(1-1)
3/11/2013Radnik Bijeljina FK Sarajevo1-0/1-21-2yRadnik Bijeljina(20)
16/11/2013NK Travnik FK Zeljeznicar1-0/1-21-2yFK Zeljeznicar(1-1)
5/4/2014Zvijezda Gradacac Velez Mostar0-01-0/1-2yyZvijezda Gradacac(62)
5/4/2014Zrinjski Mostar Siroki Brijeg0-10-2/3-2Zrinjski Mostar(3-2)
12/4/2014Olimpik Sarajevo FK Zeljeznicar1-0/1-11-4yy
19/4/2014NK Travnik FK Sarajevo1-02-3yFK Sarajevo(50)
4/5/2014NK Travnik Zvijezda Gradacac0-1/2-13-1yZvijezda Gradacac(0-1)Zvijezda Gradacac(52)
10/5/2014Zvijezda Gradacac Vitez FIS1-0/1-11-3y
10/5/2014Borac Banja Luka NK Travnik2-02-3yNK Travnik(2-1)Borac Banja Luka (61)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
16/08/2014NK Travnik Borac Banja Luka0-01-0/1-2yy
23/08/2014Velez Mostar NK Travnik0-1/2-12-1y
27/08/2014Siroki Brijeg Zvijezda Gradacac0-1/3-14-2yy
19/10/2014Siroki Brijeg Celik Zenica0-1/4-27-2yy
1/11/2014FK Slavija Olimpik Sarajevo1-0/1-21-3yOlimpik Sarajevo(68)/FK Slavija(89)
8/11/2014Velez Mostar Zvijezda Gradacac1-0/1-23-2y
22/11/2014Borac Banja Luka Velez Mostar0-12-1yVelez Mostar(90)
28/2/2015Radnik Bijeljina Siroki Brijeg1-0/1-21-2y
28/2/2015Drina Zvornik Velez Mostar0-1/1-13-1yy
21/3/2015Sloboda Tuzla Olimpik Sarajevo0-1/1-12-1ySloboda Tuzla(2-1) Olimpik Sarajevo(91)
18/4/2015Zvijezda Gradacac Zrinjski Mostar0-1/2-12-3y
25/4/2015Zvijezda Gradacac FK Zeljeznicar1-0/1-11-2yFK Zeljeznicar(90)
26/4/2015Mladost V. Obarska FK Slavija0-00-1/2-1yy
2/5/2015Olimpik Sarajevo Celik Zenica1-0/1-21-2y
3/5/2015FK Slavija FK Sarajevo0-1/2-12-3y
9/5/2015Borac Banja Luka Vitez FIS0-1/1-12-1y
13/5/2015Vitez FIS Velez Mostar0-1/1-13-1yVelez Mostar(54)
23/5/2015Sloboda Tuzla Mladost V. Obarska0-13-2ySloboda Tuzla(82)
23/5/2015Borac Banja Luka Drina Zvornik0-12-1yBorac Banja Luka (39)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
27/7/2015FK Sarajevo Drina Zvornik0-1/2-16-1yy
2/8/2015FK Zeljeznicar Radnik Bijeljina0-01-0/1-2yy
9/8/2015FK Sarajevo Siroki Brijeg0-12-1y
17/8/2015Olimpik Sarajevo FK Slavija1-0/1-12-3yOlimpik Sarajevo(2-2)
29/8/2015Sloboda Tuzla Vitez FIS0-1/1-12-1yy
9/9/2015Borac Banja Luka NK Travnik0-1/2-12-1y
26/9/2015Rudar Prijedor FK Slavija1-0/1-22-2
3/10/2015Radnik Bijeljina Celik Zenica0-12-1y
3/10/2015Borac Banja Luka Rudar Prijedor0-01-0/1-2y
17/10/2015Drina Zvornik Sloboda Tuzla1-01-2Drina Zvornik(88)
17/10/2015Zrinjski Mostar FK Zeljeznicar0-12-1FK Zeljeznicar(85)
24/10/2015Radnik Bijeljina FK Slavija0-12-1y
8/11/2015Olimpik Sarajevo FK Sarajevo1-0/1-21-3yFK Sarajevo(1-1)(1-3)Olimpik Sarajevo(56)
21/11/2015Mladost Doboj Kakanj Rudar Prijedor0-1/1-12-1yy
5/12/2015Mladost Doboj Kakanj Borac Banja Luka0-01-0/1-2y
5/3/2016FK Sarajevo Celik Zenica0-00-1/2-1yy
6/3/2016Siroki Brijeg Zrinjski Mostar2-13-4yZrinjski Mostar(2-1)
12/3/2016NK Vitez Sloboda Tuzla1-01-3
12/3/2016Celik Zenica Zrinjski Mostar1-01-2/2-2yZrinjski Mostar(1-2)
2/4/2016Velez Mostar Sloboda Tuzla1-0/1-11-2y
3/4/2016Mladost Doboj Kakanj Siroki Brijeg1-0/1-11-2ySiroki Brijeg(1-2)
16/4/2016FK Zeljeznicar NK Travnik0-1/2-12-1y
23/4/2016NK Travnik Velez Mostar0-17-1yVelez Mostar(45)
30/4/2016Olimpik Sarajevo Siroki Brijeg0-1/1-12-1y
4/5/2016FK Sarajevo Mladost Doboj Kakanj0-1/1-12-1y
15/5/2016NK Travnik Drina Zvornik0-14-2y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
31/7/2016Radnik Bijeljina Celik Zenica1-0/1-12-1/2-3yyCelik Zenica(1-1)Radnik Bijeljina(20)
28/8/2016Mladost Doboj Kakanj Siroki Brijeg0-00-1/3-1yMladost Doboj Kakanj(2-1)
17/9/2016Radnik Bijeljina Siroki Brijeg0-12-1Siroki Brijeg(0-1)Siroki Brijeg(81)
24/9/2016Celik Zenica FK Krupa1-0/1-11-2y
25/9/2016Siroki Brijeg FK Sarajevo1-0/1-22-2FK Sarajevo(24)
29/10/2016Radnik Bijeljina FK Krupa0-1/1-13-1y
4/12/2016Siroki Brijeg Mladost Doboj Kakanj0-1/2-12-1y
4/3/2017Sloboda Tuzla NK Metalleghe-BSI0-1/1-12-1ySloboda Tuzla(2-1)
4/3/2017Siroki Brijeg Radnik Bijeljina1-01-2/2-2ySiroki Brijeg(75)
11/3/2017Radnik Bijeljina Sloboda Tuzla0-00-1/2-1yy
20/5/2017Radnik Bijeljina Zrinjski Mostar0-01-0/1-2yyZrinjski Mostar(1-2)Zrinjski Mostar(49)
27/5/2017Mladost Doboj Kakanj NK Metalleghe-BSI0-01-0/1-2/2-2y
28/5/2017FK Zeljeznicar Radnik Bijeljina0-12-1y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
12/8/2017FK Zeljeznicar Borac Banja Luka0-12-1y
20/8/2017Siroki Brijeg Mladost Doboj Kakanj0-1/1-13-1yyMladost Doboj Kakanj(87)
9/9/2017Zrinjski Mostar Celik Zenica0-2/4-25-2y
1/10/2017FK Sarajevo FK Krupa0-12-1/2-3y
14/10/2017FK Krupa Siroki Brijeg1-0/1-21-2y
21/10/2017NK Vitez Mladost Doboj Kakanj0-12-1/2-2
29/10/2017Siroki Brijeg Zrinjski Mostar0-12-1
3/12/2017Siroki Brijeg FK Zeljeznicar1-0/1-11-2y
9/12/2017Celik Zenica Zrinjski Mostar1-0/1-21-3yy
10/12/2017FK Zeljeznicar Radnik Bijeljina0-23-2yFK Zeljeznicar(3-2) FK Zeljeznicar(69)
DATEHOMEAWAYO/UG/NGHT FTANYTIME 
20/8/2016FK Zeljeznicar Zrinjski MostarUNG0-00-1BONUS 100 ΕΥΡΩ