Επιλογή Σελίδας

ALGERIA

Division 1
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60PENALDIredcard
24/8/2013MC El Eulma JS Kabylie1-0/1-13-4yy
31/8/2013USM El Harrach CS Constantine1-01-2yCS CONSTANTINE(1-1)
13/9/2013USM El Harrach USM Alger1-01-2yUSM ALGER(77)
26/10/2013RC Arbaa JS Saoura0-1/1-12-1yyRC ARBA(1-1)
27/12/2013JS Kabylie CS Constantine0-01-0/1-2yCS CONSTANTINE(1-2)JS KABYLIE(95)
18/1/2014RC Arbaa CR Belouizdad0-1/1-11-2/3-2yyRC ARBA(3-2)
18/1/2014MC Alger JSM Béjaia0-12-1MC ALGER(2-1)JSM BEJAIA(94)
1/2/2014USM Alger JS Kabylie0-1/1-13-2yyUSM ALGER(1-1)/JS KA(3-2)USM ALGER(90)
8/2/2014JS Saoura MC El Eulma0-1/1-13-2y
8/2/2014USM El Harrach RC Arbaa0-1/1-12-1yRC ARBA(37)
22/2/2014CS Constantine MC Oran0-12-1yCS CONSTANTINE(1-1) MC ORAN(46)
7/3/2014CS Constantine USM Alger1-01-2
15/3/2014USM Alger MC El Eulma0-00-1/2-1y
26/4/2014ES Sétif MO Béjaïa0-13-2y
10/5/2014CR Belouizdad USM Alger1-01-2/2-2YCR BELOUIZDAD(2-2)CR BELOUIZDAD(90)
10/5/2014ES Sétif CA Bordj Bou Arreridj0-20-3/4-3yES SETIF(1-3)
10/5/2014MC Alger MO Béjaïa1-0/1-11-2/2-2MC ALGER(1-0)/MO BEJAIA(1-1)MC ALGER(58)
13/5/2014USM El Harrach CA Bordj Bou Arreridj0-1/1-12-1/2-2USM EL HARRACH(1-1)/BORDJ(2-2)
17/5/2014RC Arbaa CRB Aïn Fakroun0-00-1/2-1yy
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
23/08/2014USM El Harrach MC El Eulma0-12-1
20/9/2014MC Alger JS Saoura0-1/1-12-1yJS Saoura(72)/MC Alger(86)
25/10/2014RC Arbaa JS Saoura0-1/1-12-1y
30/10/2014MC Alger JS Kabylie2-0/2-32-4yMC Alger(2-0)/JS Kabylie(2-1)
1/11/2014JS Saoura CR Belouizdad0-01-0/1-2yJS Saoura(1-0)
1/11/2014ASM Oran USM El Harrach1-0/1-11-3yyUSM El Harrach(1-1)ASM Oran(45)
21/11/2014MO BéjaïaJS Kabylie0-1/2-13-1y
22/11/2014USM Bel Abbès MC El Eulma0-12-1y
20/12/2014MC El Eulma MO Béjaïa0-01-0/1-2yMO Béjaïa(95)
6/3/2015ES Sétif ASM Oran0-1/1-15-2yy
28/3/2015JS Kabylie MC Alger1-0/1-21-2yMC Alger(80)
10/4/2015CS Constantine NA Hussein Dey0-1/2-12-2CS Constantine(1-1) CS Constantine(86)
25/4/2015JS Kabylie MO Béjaïa0-12-1y
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
15/8/2015DRB Tadjenanet RC Relizane0-1/1-12-1yDRB Tadjenanet(2-1)
22/8/2015ASM Oran NA Hussein Dey0-00-1/2-1yy
29/8/2015ES Sétif CS Constantine0-1/1-12-1yy
19/9/2015MC Oran CR Belouizdad1-01-2/3-2/3-3yCR Belouizdad(1-1)
4/10/2015MC Alger DRB Tadjenanet1-0/1-12-3yy
12/10/2015USM Alger MO Béjaïa0-13-2yUSM Alger(3-2)
16/10/2015MC Alger JS Kabylie0-13-1MC Alger(1-1)
17/10/2015CR Belouizdad USM Alger1-0/1-11-2yy
24/10/2015RC Arbaa DRB Tadjenanet1-0/1-11-2/2-2
24/10/2015JS Kabylie USM El Harrach0-14-2y
24/10/2015USM Alger RC Relizane1-01-2/2-2y
12/12/2015RC Arbaa MC Oran1-0/1-12-3yy
25/12/2015MO Béjaïa NA Hussein Dey0-1/1-13-1yyMO Béjaïa(3-1)
15/1/2016MC Oran ES Sétif1-0/1-11-2yMC Oran (1-0)
6/2/2016DRB Tadjenanet ASM Oran0-1/1-12-1yDRB Tadjenanet(66)
6/2/2016MC Oran USM Alger0-00-1/2-1y
5/3/2016CR Belouizdad MO Béjaïa1-01-3yMO Béjaïa(1-3)MO Béjaïa(65)/CR Belouizdad(86)
19/3/2016JS Kabylie MC Alger0-1/1-12-1yMC Alger(0-1)/JS Kabylie(1-1)
2/4/2016ASM Oran MO Béjaïa1-0/1-21-5yy
9/4/2016CR Belouizdad RC Relizane0-1/1-13-1/3-3yCR Belouizdad(2-1)
20/5/2016MC Oran RC Arbaa0-1/1-12-1yy
20/5/2016JS Saoura USM Blida0-00-1/2-1yy
27/5/2016RC Arbaa CS Constantine1-01-2
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
27/8/2016MO Béjaïa DRB Tadjenanet0-1/1-12-1/2-2
10/9/2016USM Bel Abbès NA Hussein Dey1-0/1-11-2/2-2yNA Hussein Dey(1-1)
23/9/2016CS Constantine DRB Tadjenanet1-24-2yCS Constantine(2-2)
14/10/2016CR Belouizdad CS Constantine1-01-2y
28/10/2016O Médéa CS Constantine1-23-2yCS Constantine(0-1)(0-2)/O Médéa(2-2)
29/10/2016USM Bel Abbès DRB Tadjenanet0-1/2-13-1yyDRB Tadjenanet(0-1)
13/11/2016MC Alger CS Constantine0-1/1-12-1yy
3/12/2016MC Oran JS Saoura0-13-1y
23/12/2016MC Oran CS Constantine0-1/2-12-1yMC Oran(1-1)
24/2/2017MC Alger ES Sétif1-01-2yES Sétif(1-1)ES Sétif(73)
3/3/2017ES Sétif RC Relizane0-13-1y
5/4/2017JS Kabylie NA Hussein Dey0-1/1-12-1yy
7/5/2017NA Hussein Dey JS Saoura1-0/1-23-2yJS Saoura(1-1)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
26/8/2017USM Alger Paradou AC0-12-1yUSM Alger(2-1)
26/8/2017ES Sétif USM El Harrach0-1/1-12-1y
22/9/2017NA Hussein Dey JS Kabylie0-1/1-12-1yNA Hussein Dey(1-1) NA Hussein Dey(90)
14/10/2017USM El Harrach MC Oran0-12-1/2-3yyUSM El Harrach(1-1)
17/10/2017USM Blida USM Bel Abbès1-01-2/2-2yUSM Bel Abbès(74)
17/10/2017JS Kabylie USM El Harrach0-1/1-12-1yy
17/10/2017CS Constantine ES Sétif0-00-1/2-1yy
27/10/2017Paradou AC USM El Harrach0-1/2-1/2-22-3yyUSM El Harrach(2-2)
28/10/2017JS Saoura DRB Tadjenanet0-1/2-14-2yy
11/11/2017JS Kabylie CR Belouizdad1-0/1-22-2
11/11/2017USM Alger CS Constantine1-01-2y
1/12/2017DRB Tadjenanet US Biskra0-1/2-13-1yDRB Tadjenanet(33)/US Biskra(33)
1/12/2017JS Kabylie CS Constantine1-01-2
16/12/2017USM Blida USM Alger0-12-1/2-3yy
16/12/2017USM Bel Abbès ES Sétif0-1/1-12-1yy
20/1/2018ES Sétif MC Alger1-0/1-11-2y
27/1/2018USM El Harrach O Médéa1-0/1-12-1/2-3yyUSM El Harrach(79)
9/2/2018USM Alger USM Bel Abbès1-01-2
DATEHOMEAWAYO/UG/NGHT FTANYTIME