Επιλογή Σελίδας

Jordan

Premier League
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
27/9/2013Shabab Al Urdun Manshia Bani Hassan0-1/1-13-1yShabab Al Urdun(1-1)(2-1)Manshia Bani Hassan(69)
4/10/2013Buqa'a Amman Shabab Al Urdun0-00-1/3-2yyBuqa'a Amman(73)/Shabab Al Urdun(84)
18/10/2013Arabi Irbid Buqa'a Amman1-01-2
19/10/2013Shabab Al Urdun Ramtha Club0-1/1-12-1yRamtha Club(0-1)
19/10/2013Wihdat Amman Sheikh Hussein0-1/2-12-1yWihdat Amman(1-1)Sheikh Hussein(48)
23/10/2013Buqa'a Amman Wihdat Amman1-0/1-21-2yWihdat Amman(1-1)
25/11/2013Wihdat Amman Arabi Irbid1-01-2/3-2yy
26/11/2013Ramtha Club Jazeera Amman0-1/1-13-1y
2/12/2013Sheikh Hussein Manshia Bani Hassan1-0/1-22-3y
22/2/2014Hussein Irbid Shabab Al Urdun0-1/1-12-1yy
14/3/2014Al Sareeh Sheikh Hussein0-00-1/2-1y
22/3/2014Hussein Irbid Ramtha Club0-01-0/1-2yy
23/3/2014Shabab Al Urdun Sheikh Hussein0-00-1/2-1yy
27/3/2014Faisaly Amman Hussein Irbid0-01-0/1-2yyFaisaly Amman(1-0)
5/5/2014Shabab Al Urdun Faisaly Amman0-1/2-13-4yyFaisaly Amman(2-2)/Shabab Al Urdun(3-3) Faisaly Amman(73)/Shabab Al Urdun (98)
11/5/2014Manshia Bani Hassan Sheikh Hussein1-0/1-11-2/4-3yy
17/5/2014Al Sareeh Faisaly Amman2-0/2-22-3y
17/5/2014Sheikh Hussein Ramtha Club0-1/1-15-1yyRamtha Club(0-1)
21/5/2014Ramtha Club Buqa'a Amman0-12-1y
22/5/2014Manshia Bani Hassan Arabi Irbid1-0/2-32-5yArabi Irbid(2-4)
25/5/2014Arabi Irbid Ramtha Club0-13-1y
25/5/2014Al Sareeh Shabab Al Urdun0-1/1-14-1yyShabab Al Urdun(0-1)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
27/9/2013Shabab Al Urdun Manshia Bani Hassan0-1/1-13-1yShabab Al Urdun(1-1)(2-1)Manshia Bani Hassan(69)
4/10/2013Buqa'a Amman Shabab Al Urdun0-00-1/3-2yyBuqa'a Amman(73)/Shabab Al Urdun(84)
18/10/2013Arabi Irbid Buqa'a Amman1-01-2
19/10/2013Shabab Al Urdun Ramtha Club0-1/1-12-1yRamtha Club(0-1)
19/10/2013Wihdat Amman Sheikh Hussein0-1/2-12-1yWihdat Amman(1-1)Sheikh Hussein(48)
23/10/2013Buqa'a Amman Wihdat Amman1-0/1-21-2yWihdat Amman(1-1)
25/11/2013Wihdat Amman Arabi Irbid1-01-2/3-2yy
26/11/2013Ramtha Club Jazeera Amman0-1/1-13-1y
2/12/2013Sheikh Hussein Manshia Bani Hassan1-0/1-22-3y
22/2/2014Hussein Irbid Shabab Al Urdun0-1/1-12-1yy
14/3/2014Al Sareeh Sheikh Hussein0-00-1/2-1y
22/3/2014Hussein Irbid Ramtha Club0-01-0/1-2yy
23/3/2014Shabab Al Urdun Sheikh Hussein0-00-1/2-1yy
27/3/2014Faisaly Amman Hussein Irbid0-01-0/1-2yyFaisaly Amman(1-0)
5/5/2014Shabab Al Urdun Faisaly Amman0-1/2-13-4yyFaisaly Amman(2-2)/Shabab Al Urdun(3-3) Faisaly Amman(73)/Shabab Al Urdun (98)
11/5/2014Manshia Bani Hassan Sheikh Hussein1-0/1-11-2/4-3yy
17/5/2014Al Sareeh Faisaly Amman2-0/2-22-3y
17/5/2014Sheikh Hussein Ramtha Club0-1/1-15-1yyRamtha Club(0-1)
21/5/2014Ramtha Club Buqa'a Amman0-12-1y
22/5/2014Manshia Bani Hassan Arabi Irbid1-0/2-32-5yArabi Irbid(2-4)
25/5/2014Arabi Irbid Ramtha Club0-13-1y
25/5/2014Al Sareeh Shabab Al Urdun0-1/1-14-1yyShabab Al Urdun(0-1)
DATEHOMEAWAYHTFTANYTIMEGOAL BEFORE 60(FT)PENALTYredcard
12/9/2015That Ras Hussein Irbid1-0/1-11-2/2-2y
13/9/2015Wihdat Amman Al Asala0-1/2-13-1yAl Asala(0-1)/Wihdat Amman(1-1)
18/9/2015Faisaly Amman Ramtha Club1-0/1-11-2y
22/10/2015Al Sareeh Al Asala1-0/1-22-2
21/11/2015Wihdat Amman Al Sareeh0-12-1y
29/11/2015Hussein Irbid Shabab Al Urdun0-12-1
30/11/2015Jazeera Amman Al Sareeh1-0/1-11-2yy
9/12/2015Shabab Al Urdun Ahli Amman0-01-0/1-2yy
7/2/2016Jazeera Amman Kufrsoum0-12-1yJazeera Amman(2-1)
11/3/2016Hussein Irbid Ahli Amman1-01-2Ahli Amman(1-1)
DATEHOMEAWAYO/UG/NGHT FTANYTIME